Zdrowie Publiczne

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry
Liczba godzin: 1520-1525 godzin
Liczba przedmiotów: 66 przedmiotów, 3 przedmioty kliniczne, 40 godzin praktyk zawodowych w Wojewódzkim Oddziale Lubelskim Narodowego Funduszu Zdrowia, Sądzie Okręgowym i Sądzie Rejonowym w Lublinie, Działach administracji w podmiotach leczniczych
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister

Warunki rekrutacji: zobacz

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia:

  • przygotowują profesjonalne kadry, które samodzielnie będą mogły prowadzić działania w obszarze zdrowia publicznego oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia zarówno w ramach struktur publicznych, jaki i niepublicznych oraz działań trzeciego sektora,
  • łączą wiedzę z zakresu medycyny, zdrowia publicznego oraz prawa i zarządzania w różnych podmiotach systemu ochrony zdrowia,
  • są adresowane do osób chcących zajmować się profilaktyką medyczną, polityką zdrowotną i społeczną oraz administrowaniem ochrony zdrowia.

Absolwent:

  • jest przygotowany do oceny stanu zdrowia populacji, podejmowania decyzji i  działań w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, społecznych i organizacyjnych,
  • potrafi interpretować przepisy prawne, zarządzać podmiotem leczniczym, potrafi realizować programy profilaktyczne i prowadzić edukację zdrowotną,
  • jest przygotowany do pracy w instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, w jednostkach nadzoru sanitarnego, jednostkach ochrony i kontroli środowiska, instytucjach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz w instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego. Absolwent jest przygotowany do pełnienia roli eksperta, doradcy lub konsultanta w jednostkach rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach pozarządowych oraz stowarzyszeniach i fundacjach,
  • jest przygotowany do dalszego rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5