Elektroradiologia

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów

Liczba godzin dydaktycznych: 2924

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat

Warunki rekrutacji: zobacz

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej.

 

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczy się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej oraz przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego jej zastosowania. Student może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych, a także uczestniczyć w licznych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak: warsztaty praktyczne, konferencje naukowe, kursy szkoleniowe i zawody studenckie.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach radiologii i diagnostyki obrazowej, radiologii interwencyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej, a także w komórkach organizacyjnych zajmujących się ochroną radiologiczną  i zapewnieniem jakości w działalności medycznej związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

 

Po ukończeniu trzyletniego licencjatu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej, możliwe jest dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 2010

Liczba punktów ECTS: 120

Tytuł zawodowy: magister

 

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego lub zespołowego wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektro-kardiografii, elektroencefalografii i audiometrii.

 

W programie studiów duży nacisk położono na naukę dwóch języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do dalszych szkoleń i pracy naukowej. Realizacja nauczania w zakresie przedmiotów przybliżających rynek aparatury medycznej w Polsce i na świecie zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Wprowadzenie elementów kontraktowania i refundacji świadczeń radiologicznych z Narodowego Funduszu Zdrowia przybliżają tematykę zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą z zakresu diagnostyki obrazowej. Student może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych, a także uczestniczyć w licznych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak: warsztaty praktyczne, konferencje naukowe, kursy szkoleniowe i zawody studenckie.

 

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w zakładach radiologii i diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, zakładach i pracowniach radioterapii, pracowniach EKG, EEG, EMG, badań słuchu, densytometrii, fizjologii klinicznej o pełnym zakresie świadczeń, informatyki medycznej; inspekcji ochrony radiologicznej, zarówno podmiotów leczniczych jak i państwowej inspekcji sanitarnej; sektorze marketingu sprzętu medycznego. Mogą prowadzić samodzielną medyczną działalność gospodarczą, czy też świadczyć usługi w zakresie wykonywania testów aparatury lub doradztwa dotyczącego technik diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5