Elektroradiologia

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 3943

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat

 

 

Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania, planowania i wykonywania procedur medycznych zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych z zastosowaniem metod i technik radiologicznych, technik z obszaru diagnostyki elektromedycznej oraz medycyny nuklearnej.

 

Student zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu elektroradiologii. Uczy się wykonywania czynności diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej i aparatury elektromedycznej oraz przewidywania i zapobiegania skutkom niewłaściwego jej zastosowania.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach radio-logii, kardiologii inwazyjnej, chirurgii wewnątrznaczyniowej, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej.

 

Po ukończeniu 3-letniego licencjatu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej, możliwe jest dalsze kształcenie na studiach II stopnia.

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Liczba godzin dydaktycznych: 2225

Liczba punktów ECTS: 120

Tytuł zawodowy: magister

 

 

Studia przygotowują do samodzielnego lub zespołowego wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pierwiastków promieniotwórczych, pola magnetycznego, ultradźwięków oraz medycznej aparatury diagnostycznej w zakresie diagnostyki obrazowej, elektro-kardiografii, elektroencefalografii i audiometrii.

 

W programie studiów duży nacisk położono na naukę dwóch języków obcych, co jest warunkiem koniecznym do dalszych szkoleń i pracy naukowej.

 

Realizacja przedmiotów przybliżających rynek aparatury medycznej w Polsce i na świecie zwiększają atrakcyjność absolwenta na rynku pracy. Elementy kontraktowania i refundacji świadczeń radiologicznych z NFZ pozwolą zaś na kierowanie jednostkami leczniczymi z zakresu diagnostyki obrazowej.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5