FAQ

- REKRUTACYJNA

 1. 85 zł – na kierunki, na których postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje dodatkowego egzaminu,
 2. 100 zł – na kierunki, na których postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkowy egzamin, tj.: manualny – techniki dentystyczne.


UWAGA:

 1. Numer rachunku rekrutacyjnego przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności.
 2. Numer rachunku zostanie udostępniony w koncie kandydata po przeprowadzonym procesie rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów.
 3. Za postępowanie rekrutacyjne opłatę należy wnosić w terminach elektronicznej rejestracji.
 4. W przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie wpłynie na konto kandydata w określonych terminach, kandydat zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (może być to zdjęcie lub skan dowodu wpłaty).
 5. Opłata rekrutacyjna wniesiona w danym dniu rejestracji elektronicznej, jest księgowana na koncie Uczelni w dniu następnym, w przypadku dokonania wpłaty danego dnia w godzinach wieczornych, opłata jest księgowana na drugi dzień.
 6. Kandydat ubiegający o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy z nich. Kandydat otrzyma odrębny (inny) numer rachunku bankowego dla każdego kierunku.
 7. W przypadku dokonywania opłaty za postępowanie rekrutacyjne drogą elektroniczną, tytuł przelewu musi być dokładnie taki sam, jak tytuł wpłaty na formularzu wydrukowanym z własnego konta rekrutacyjnego.
 8. Zwrot wniesionej opłaty przysługuje, na pisemny wniosek kandydata, w następujących przypadkach:
  1. odstąpienia przez Uniwersytet od uruchomienia kierunku,
  2. dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej,
  3. wniesienia opłaty po terminie.
 9. Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek kandydata.  Zwrotu, o którym mowa w pkt 8a, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto z którego wpłyneła opłata.
 10. Kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty, w przypadku:
  1. rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia,
  2. nieprzyjęcia na wybrany kierunek studiów,
  3. nieprzystąpienia do egzaminu wymaganego dla danego kierunku studiów,
  4. niespełnienia warunków rekrutacji określonych przez Uniwersytet.

 

Zarządzenie Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - plik

 

- ZA STUDIA NIESTACJONARNE

 

UWAGA:

 1. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia niestacjonarne zostanie przekazany kandydatowi podczas ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, zgodnie z terminarzem ogłaszania list. Jest to numer, inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat za postępowanie rekrutacyjne.
 2. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, poniższą opłatę za I semestr wnoszą w całości/systemie ratalnym.

 

Z tytułu kształcenia studentów rozpoczynających naukę w roku 2022/2023 na studiach niestacjonarnych podstawowa opłata semestralna może być wnoszona:

 

a. jednorazowo:

 1. kierunek lekarski – 18.000 zł,
 2. kierunek pielęgniarstwo - studia II stopnia – 4.000 zł,
 3. kierunek położnictwo - studia II stopnia – 4.400 zł,
 4. kierunek położnictwo - studia I stopnia, tzw. pomostowe – 2.800 zł,

b. w systemie ratalnym – 4 raty w semestrze:

 1. kierunek lekarski – 4.725 zł,
 2. kierunek pielęgniarstwo - studia II stopnia – 1.050 zł,
 3. kierunek położnictwo - studia II stopnia – 1.155 zł,
 4. kierunek położnictwo - studia I stopnia, tzw. pomostowe – 735 zł.

 

 1. Zarządzenie Rektora nr 74/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie stawek opłat za świadczone przez UML usługi edukacyjne dla studentów polskojęzycznych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023 – zobacz
  1. załącznik nr 1 - pobierz
  2. załącznik nr 2 - pobierz
  3. załącznik nr 3 - pobierz
 2. Uchwała Senatu nr LVII/2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez UML usługi edukacyjne – zobacz
  1. uchwała nr 152/2022 zmieniająca Uchwałę Nr LVII/2021 – zobacz
 1. Skierowanie do lekarza medycyny pracy na badania kandydat może pozyskać ze swojego konta rekrutacyjnego założonego podczas procesu elektronicznej rejestracji.
 2. Ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentów.
 3. Badania mogą zostać wykonane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (medycyny pracy) na terenie całego kraju!
 4. W  trakcie  studiów  osoba przyjęta na I rok studiów  będzie narażona na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
  1. analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki, organiczne, rtęć metaliczna i jej związki nieorganiczne, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym, praca ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym;
  2. biomedycyna -  Wydział Biomedyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym;
  3. dietetyka - Wydział Biomedyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne o działaniu jak ksylen, toluen, eter naftowy, czynniki biologiczne (gronkowce, entero-bakterie, grzyby pleśniowe), praca przy monitorze ekranowym;
  4. elektroradiologia - Wydział Lekarsko-dentystyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, promienie jonizujące, pole magnetyczne wysokiej częstotliwości, praca przy monitorze ekranowym;
  5. farmacja - Wydział Farmaceutyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco – drażniącym, rozpuszczalniki organiczne, rtęć metaliczna i jej związki nieorganiczne, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym, praca ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym;
  6. fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, pole i promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, wolnozmienne, ekspozycja na czynniki termiczne (ekspozycja na działanie niskich i wysokich temperatur), UV, laserowe, praca przy monitorze ekranowym;
  7. higiena stomatologiczna - Wydział Lekarsko-dentystyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym;
  8. kosmetologia - Wydział Farmaceutyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne i związki nieorganiczne, praca w wymuszonej pozycji – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, UV, laserowe;
  9. kierunek lekarski - Wydział Lekarski: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, czynniki biologiczne – materiał biologiczny, zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym, praca w wymuszonej pozycji, przy łóżku chorego i stole operacyjnym;
  10. kierunek lekarsko-dentystyczny - Wydział Lekarsko-dentystyczny: czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, UV, tlenki azotu, pyły mas plastycznych, wibracje na kończyny górne, praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym, w małym polu widzenia;
  11. pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, pole elektromagnetyczne i promieniowanie wysokiej częstotliwości, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym;
  12. położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym;
  13. psychologia - Wydział Nauk Medycznych: narażenie na czynniki psychospołeczne, obciążenie psychiczne, stres, długotrwała wymuszona pozycja siedząca;
  14. ratownictwo medyczne - Wydział Nauk Medycznych: stres czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, gazy anestetyczne, praca przy monitorze ekranowym, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, obciążenie wysiłkowe na zajęciach i sprawdzeniach, pole elektromagnetyczne i promieniowanie wysokiej częstotliwości, hałas, wibracje ogólne, zmienne warunki atmosferyczne;
  15. techniki dentystyczne - Wydział Lekarsko-dentystyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, monomery akrylowe, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, pyły-akrylu, gipsu, stopów metali protetycznych, UV, wibracje na kończyny górne, praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym;
  16. zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki fizyczne, praca przy monitorze ekranowym.

NA OKRES POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2022, kandydaci mogli wykonawać badanie w następujących ośrodkach na terenie województwa lubelskiego:

 1. BEŁŻYCE – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1, ul. Przemysłowa 44, 24–200 Bełżyce
 2. BIAŁA PODLASKA - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlasce, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska 
 3. BIŁGORAJ – Centrum Medyczne Luxmed, ul. Kościuszki 50, 23–400 Biłgoraj
 4. BYCHAWA – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 26/28/30, 23–100 Bychawa
 5. CHEŁM – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno–Lecznicze w Lublinie–Oddział w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, 22–100 Chełm
 6. DĘBLIN – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek 14, 08–530 Dęblin
 7. DEBLIN – Poradnia Medycyny Pracy Gabinet Otolaryngologiczny, ul. 15 PP Wilków 34 a/9, 08–530 Dęblin
 8. JANÓW LUBELSKI – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Zamoyskiego 149, 23–300 Janów Lubelski 
 9. KRASNYSTAW – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 4, 22–300 Krasnystaw
 10. KRAŚNIK – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Chopina13, 23–210 Kraśnik
 11. LUBLIN – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno–Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, 20–701 Lublin
 12. LUBLIN – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno–Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 2, ul. Nowy Świat 3, 20–418 Lublin 
 13. LUBARTÓW – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Cicha 14, 21–100 Lubartów
 14. ŁĘCZNA – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krasnystawska 52, 21–010 Łęczna
 15. ŁUKÓW – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. A. Rogalińskiego 3, 21–400 Łuków
 16. OPOLE LUBELSKIE – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4a, 24–300 Opole Lubelskie
 17. PUŁAWY – Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o. o., ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 10, 24–100 Puławy
 18. PUŁAWY – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Bema 1, 24–100 Puławy
 19. RADZYŃ PODLASKI–  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wisznicka 111, 21–300 Radzyń Podlaski
 20. RYKI – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita s. c., ul. Warszawska 100, 08–500 Ryki
 21. ZAMOŚĆ – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im JP II w Zamościu, Al. Jana Pawła II, 22–400 Zamość
 22. ZAMOŚĆ – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Młodzieżowa 6, 22–400 Zamość

 

 1. Kandydaci nie dostarczają żadnych dokumentów na etapie rejestracji elektronicznej na studia, wyjątek stanową jedynie kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inna  niż  świadectwo  IB  oraz EB), któzy zobowiązani są w terminie rejestracji na studia, dostarczyć na adres e-mailowy Biura Rekrutacji - rekrutacja@umlub.pl:
  1. uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą skalą ocen,
  2. tłumaczenie świadectwa na język polski.
 2. Dokumenty, które zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy dołączyć poświadczone tłumaczenie na język polski i uwierzytelnione przez:
  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (zobacz tutajlub
  2. osobę  zarejestrowaną  jako  osoba  pełniąca  funkcję  odpowiadającą  funkcji  tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie  członkowskim  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA) - stronie  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  lub  państwie  członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument lub
  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny  państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
 3. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (IB) lub europejską (EB) uzyskaną w 2022 roku, którzy w terminie składania dokumentów nie będą posiadali stosownego dyplomu, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku egzaminu oraz oświadczenia, że przyjmują do wiadomości, iż w przypadku nieprzedstawienia uczelni oryginału dyplomu do dnia 30 sierpnia 2022 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
 4. Warunkiem dokonania wpisu na studia kandydata wstępnie zakwalifikowanego do przyjęcia, jest dostarczenie w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (adresy Komisji Rekrutacyjnych) kompletu wymaganych dokumentów. 
 5. Komplet dokumentów oraz dokonanie wpisu może być złożone przez pełnomocnika po okazaniu odpowiedniego upoważnienia. Pełnomocnik, który składa w imieniu kandydata dokumenty, posiada uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata oraz legitymuje się w momencie składania swoim dowodem osobistym lub paszportem.
 6. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale. W przypadku kandydatów będących studentami innego kierunku studiów dopuszcza się możliwość złożenia odpisu dokumentu matury, wówczas kandydat składa dodatkowo zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta lub inny dokument poświadczający status studenta.
 8. Dokumenty należy złożyć w białej tekturowej wiązanej teczce formatu A4.
 9. Dopuszcza się dwie formy składania dokumentów:
  1. osobiście,
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie - zobacz zakładkę Składanie dokumentów w imieniu kandydata
  3. przez przedstawiciela ustawowego (rodzic/opiekun prawny) – dotyczy osoby małoletniej - zobacz zakładkę Składanie dokumentów w imieniu kandydata.

 

OBYWATELE POLSCY - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE oraz STUDIA I STOPNIA:

 1. podpisane podanie o przyjęcie (wydrukowane z konta kandydata),
 2. dowód osobisty/paszport (do wglądu),
 3. dokument matury (oryginał zostanie zwrócony po złożeniu ślubowania):
  1. nowa matura – oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości,
  2. „stara matura” – oryginał świadectwa dojrzałości albo oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego,
  3. matura europejska (EB), międzynarodowa (IB) – oryginał dyplomu wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski,
  4. matura uzyskana za granicą (z wyjątkiem dyplomu IB i EB) – oryginał świadectwa lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski:
   1. opatrzony apostille (z wyjątkiem dyplomu IB i dyplomu EB), jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub
   2. decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub
   3. zaświadczenie o nostryfikacji,
 4. dokument potwierdzający uzyskanie: tytułu laureata bądź finalisty olimpiad stopnia centralnego lub medalisty i uczestnika finałów olimpiad międzynarodowych lub laureata konkursów międzynarodowych i krajowych (oryginał zostanie zwrócony po złożeniu ślubowania),
 5. zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnegoprzeprowadzonego w innych uczelniach medycznych wg standardów CKE,
 6. oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę małoletnią wraz zodpisem aktu urodzenia do wglądu (dotyczy osoby małoletniej),
 7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów,
 8. pełnomocnictwo wraz z uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata - w przypadku, gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście,
 9. dowód dokonania opłaty podstawowej za I semestr nauki wniesionej w całości lub w ratach (dotyczy studiów niestacjonarnych).

Komplet dokumentów należy złożyć w białej, nieopisanej teczce.

 

OBYWATELE POLSCY - STUDIA II STOPNIA:

 1. podpisane podanie o przyjęcie (wydrukowane z konta kandydata),
 2. dowód osobisty/paszport (do wglądu),
 3. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia część A i B (suplement) lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. W przypadku, gdy w terminie składania dokumentów kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, składa wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia (oryginał zostanie zwrócony po złożeniu ślubowania),
 4. oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym – dotyczy kierunku biomedycyna (oryginał zostanie zwrócony po złożeniu ślubowania),
 5. zaświadczenie:
  1. kierunek biomedycyna - o średniej ocen z całego toku studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych studiów magisterskich, do którego wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej,
  2. kierunek kosmetologia:
   1. zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów, do którego nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
   2. wynik z egzaminu dyplomowego,
  3. pozostałe kierunki:
   1. zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów, do którego nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej,
   2. wynik ukończenia studiów,
 6. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów,
 7. pełnomocnictwo wraz z uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata - w przypadku, gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście,
 8. dowód dokonania opłaty za I semestr nauki wniesionej w całości lub w ratach (dotyczy studiów niestacjonarnych).

Komplet dokumentów należy złożyć w białej, nieopisanej teczce.

 

CUDZOZIEMCY - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE oraz STUDIA I STOPNIA:

 1. podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata,
 2. dowód osobisty/paszport (do wglądu),
 3. dokument matury (oryginał zostanie zwrócony po złożeniu ślubowania):
  1. nowa matura – oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości (oryginał zostanie zwrócony po zakończeniu procesu rekrutacji),
  2. „stara matura” – oryginał świadectwa dojrzałości albo oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego,
  3. matura europejska (EB), międzynarodowa (IB) – oryginał dyplomu wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski (oryginał zostanie zwrócony po zakończeniu procesu rekrutacji),
  4. matura uzyskana za granicą (z wyjątkiem dyplomu IB i EB) – oryginał świadectwa lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski (oryginał zostanie zwrócony po zakończeniu procesu rekrutacji):
   1. opatrzony apostille (z wyjątkiem dyplomu IB i dyplomu EB), jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub zaświadczenie o nostryfikacji,
 4. dokument potwierdzający prawo do podejmowania przez cudzoziemców studiów prowadzonych w języku polskim bez odpłatności wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski, np.: Kartę Polaka; decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; zezwolenia na pobyt stały; decyzję o przyznaniu pozwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną; zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochronny czasowej, certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 (oryginał dokumentu należy przedłożyć komisji),
 5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez:
  1. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2) lub
  2. wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (minimum poziom B2), 
 6. dokument ubezpieczeniowy:
  1. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce,
  2. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  3. ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia),
 7. dokument potwierdzający uzyskanie: tytułu laureata bądź finalisty olimpiad stopnia centralnego lub medalisty i uczestnika finałów olimpiad międzynarodowych lub laureata konkursów międzynarodowych i krajowych (oryginał zostanie zwrócony po złożeniu ślubowania),
 8. zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego przeprowadzonego w innych uczelniach medycznych wg standardów CKE,
 9. dowód dokonania opłaty za I semestr nauki wniesionej w całości lub w ratach (dotyczy studiów niestacjonarnych).


Komplet dokumentów należy złożyć w białej, nieopisanej teczce.

 

CUDZOZIEMCY - STUDIA II STOPNIA:

 1. podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata,
 2. dowód osobisty/paszport (do wglądu),
 3. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia część A i B (suplement) lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. W przypadku, gdy w terminie składania dokumentów kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, składa wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (oryginał zostanie zwrócony po złożeniu ślubowania),
 4. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji,
 5. oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym – dotyczy kierunku biomedycyna (oryginał zostanie zwrócony po złożeniu ślubowania),
 6. zaświadczenie:
  1. kierunek biomedycyna - o średniej ocen z całego toku studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych studiów magisterskich, do którego wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej,
  2. kierunek kosmetologia: zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów, do którego nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz wynik z egzaminu dyplomowego,
  3. pozostałe kierunki: zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów, do którego nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej oraz wynik ukończenia studiów,
 7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (z wyłączeniem osób, posiadających polską maturę lub studia ukończone w Polsce), wydany przez:
  1. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2) lub
  2. wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (minimum poziom B2),
 8. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów
 9. dokument ubezpieczeniowy:
  1. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce,
  2. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  3. Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia),
 10. dokument potwierdzający prawo do podejmowania przez cudzoziemców studiów prowadzonych w języku polskim bez odpłatności wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski, np.: Kartę Polaka; decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; zezwolenia na pobyt stały; decyzję o przyznaniu pozwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną; zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochronny czasowej, certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 (oryginał dokumentu należy przedłożyć komisji),
 11. dowód dokonania opłaty za I semestr nauki wniesionej w całości lub w ratach (dotyczy studiów niestacjonarnych).


Komplet dokumentów należy złożyć w białej, nieopisanej teczce.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR).

 2. Każdy kandydat otrzyma zaświadczenie o wpisie (przyjęcie) na I rok studiów lub odmowę przyjęcia na studia od WKR w formie pisemnej.

 3. Od decyzji WKR służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  1. Wniesienie odwołania przysługuje każdemu kandydatowi.
  2. Odwołanie złożone przed wydaniem decyzji nie będzie rozpatrywane.
  3. Od publikowanych na stronie internetowej list nie przysługuje kandydatowi odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od otrzymanej decyzji wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną doręczoną kandydatowi w formie pisemnej.
 4. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zobacz lokalizację.

 1. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.
 2. Dokumenty będące podstawą wpisu na studia kandydat składa w oryginale.
 3. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną, jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument lub
  • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument

Dopuszcza się następujące formy składania dokumentów:

 1. osobiście,
 2. przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo - pobierz: wersja WORD, wersja PDF.
 3. przez przedstawiciela ustawowego (rodzic/opiekun prawny).

W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji na studia, kandydata może reprezentować:

 1. pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności składa pełnomocnictwo: podpisane przez kandydata oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem,
 2. przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - pobierz.

Pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (zgodnego z dokumentem wskazanym w formularzu rejestracyjnym).

Kandydat małoletni (nie ukończył 18 lat), zobowiązany jest złożyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów podpisane przez jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego Do oświadczenia dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli dokument jest wydany w języku innym niż polski, musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Osoby, które zostały wpisane na listę studentów na I rok studiów na kierunki: lekarski, lekarskodentystyczny, pielęgniarstwo oraz położnictwo prowadzone w języku polskim, mogą podjąć studia w języku angielskim (o ile w danym roku akademickim jest prowadzone kształcenie w tym języku), na podstawie złożonego wniosku do Dziekana właściwego Wydziału oraz po wniesieniu opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora - zobacz tutaj - załącznik nr 2.

STUDIA STACJONARNE Kierunek Liczba
kandydatów
Limity
przyjęć

Ilość osób na jedno miejsce

Punktacja
min/max

jednolite

studia

magisterskie

analityka medyczna 374 60 6 102 / 400
farmacja 464 150 3 76 / 400
fizjoterapia 581 80 7 224 / 400
lekarski 3153 344 9 241 / 300
lekarsko-dentystyczny 1326 100 13 239 / 300
psychologia 304 30 10 354 / 600 

studia

I

stopnia
 
 
 
 

biomedycyna 167 30 5 234 / 600
dietetyka 248 50 4 130 / 400
elektroradiologia 180 30 6 128 / 400
higiena stomatologiczna 67 20 3 156 / 400
kosmetologia 262 40 6 142 / 400
pielęgniarstwo 563 150 3 146 / 400
położnictwo 292 80 3 136 / 400
ratownictwo medyczne 190 50 3 130 / 400
techniki dentystyczne 62 30 2 180 / 400

studia

II

stopnia

biomedycyna 17 20 1 3,92
dietetyka 32 30 1 3,72
elektroradiologia 34 25 1 4,27
kosmetologia 24 30 1 4,02
pielęgniarstwo 107 120 1 3,34
położnictwo 70 65 1 3,13
zdrowie publiczne 19 30 1 3,67
STUDIA NIESTACJONARNE
jednolite studia magisterskie lekarski 336 80 4 196 / 300

Limity przyjęć obowiązujące podczas rekrutacji 2022/2023

 

Forma i poziom kształcenia / kierunek studiów

Studia prowadzone w formie stacjonarnej
w języku polskim

Studia prowadzone w formie niestacjonarnej
w języku polskim

jednolite studia magisterskie
analityka medyczna 60  
farmacja 150  
fizjoterapia 80  
lekarski 344 80
lekarsko-dentystyczny 100  
psychologia 30  
studia I stopnia
biomedycyna 30  
dietetyka 50  
elektroradiologia 30  
higiena stomatologiczna 20  
kosmetologia 40  
pielęgniarstwo 150  
położnictwo 80  
położnictwo - tzw. pomostowe   30
ratownictwo medyczne 50  
techniki dentystyczne 30  
studia II stopnia
biomedycyna 20  
dietetyka 30  
elektroradiologia 25  
kosmetologia 30  
pielęgniarstwo 120 50
położnictwo 50 30
zdrowie publiczne 30  

 

Rezygnacja z podjęcia studiów może być złożona na każdym etapie trwania procesu rekrutacyjnego.

 1. Wzór rezygnacji z podjęcia studiów - pobierz
 2. Kandydat może złozyć:
  1. osobiście, przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie - zobacz zakładkę Składania dokumentów w imieniu kandydata,
  2. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji na odpowiedni adres email Komisji Rekrutacyjnej.

 

Kontakt

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin

© 2022 ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developed by: inż. Marcin Czochra