Statystyki rekrutacyjne

STUDIA STACJONARNE Kierunek Liczba
osób kandydujących
Limity
przyjęć

Ilość osób na jedno miejsce

Punktacja
min/max

jednolite

studia

magisterskie

analityka medyczna 366 60 6 93/ 400
farmacja 483 150 3 68/ 400
fizjoterapia 623 90 7 220/ 400
lekarski 3638 343 10 251/ 300
lekarsko-dentystyczny 1527 100 15 248/ 300
psychologia 304 30 10 359/ 600 

studia

pierwszego

stopnia
 
 
 
 

biomedycyna 272 30 9 346/ 600
dietetyka 285 60 5 118/ 400
elektroradiologia 187 30 6 73/ 400
higiena stomatologiczna 94 30 3 76/ 400
kosmetologia 233 40 6 155/ 400
pielęgniarstwo 659 150 4 186/ 400
położnictwo 318 90 4 122/ 400
ratownictwo medyczne 215 60 4 79/ 400
terapia zajęciowa
46
30
2
114/ 400
techniki dentystyczne 67 30 2 156/ 400

studia

drugiego

stopnia

biomedycyna 21 20 1 3,92
dietetyka 30 30 1 4,14
elektroradiologia 35 30 1 4,43
kosmetologia 20 30 1 4,36
pielęgniarstwo 122 120 1 4,36
położnictwo 86 60 1 3,55
zdrowie publiczne 28 30 1 4,6
STUDIA NIESTACJONARNE
jednolite studia magisterskie lekarski 309 80 4 212/ 300

 

Średnia - oznacza średnią ilość punktów, wyliczoną ze świadectw maturalnych osób kandydujących, dla poszczególnych przedmiotów objętych punktacją przy rekrutacji na dane kierunki studiów. Obejmuje świadectwa maturalne osób kandydujących, które: złożyły dokumenty i zostały przyjęte w poczet studentów.


B - przedmiot biologia

Ch - przedmiot chemia

F - przedmiot fizyka

M - przedmiot matematyka

Jo - przedmiot język obcy nowożytny

Ja - przedmiot język angielski

Jp - przedmiot język polski

Em - wynik z egzmainu manualnego dla kierunku techniki dentystyczne

Wos - przedmiot Wiedza o społeczeństwie

Śr - średnia ocen

Wu lub Wd - wynik ukończenia lub wynik z egzaminu dyplomowego

p - poziom podstawowy

r - poziom rozszerzony

 

Studia stacjonarne
jednolite studia magisterskie
analityka medyczna  - Br-58 ; Mp-82 ; Mr-75 ; Ch-58
farmacja - Br-65 ; Mp-83 ; Mr-75 ; Ch-44
fizjoterapia - Br-59 ; Mp-91 ; Mr-65 ; Jop-91 ; Jor-82
lekarski - Br-83 ; Mp-97 ; Mr-91 ; Ch-84 ; F-92
lekarsko-dentystyczny - Br-81 ; Mp-96 ; Mr-91 ; Ch-81 ; F-92
psychologia - Br-69 ; Mp-74 ; Mr-61 ; Jpr-75 ; Jor-83 ; Wosr-60
studia pierwszego stopnia
biomedycyna - Br-65 ; Chr-56 ; Mp-90 ; Mr-70 ; Ja-85
dietetyka - Br-65 ; Chr-80 ; Mp-79 ; Mr-76 ; Jop-96 ; Jor-74
elektroradiologia - Br-56 ; Mp-74 ; Mr-53 ; F-57
higiena stomatologiczna - Br-52 ; Chr-52 ; Mp-79 ; Mr-54 ; Jop-72 ; Jor-72
kosmetologia - Br-57 ; Chr-55 ; Mp-87 ; Mr-84
pielęgniarstwo - Br-61 ; Mp-84 ; Mr-66 ; Jop-82 ; Jor-77
położnictwo - Br-51 ; Mp-77 ; Mr-55 ; Jop-91 ; Jor-70
ratownictwo medyczne - Br-47 ; Mp-69 ; Mr-56 ; Jop-45 ; Jor-70
techniki dentystyczne - Br-44 ; Chr-41 ; Em-161
terapia zajęciowa - Br-50 ; Mp-70 ; Jop-91 ; Jor-76
studia drugiego stopnia
biomedycyna - Śr-4,3 ; Ja-83
dietetyka - Śr-4,3 ; Wu-4,8
elektroradiologia - Śr-4,6 ; Wu-4,7
kosmetologia - Śr-4,6 ; Wd-5
pielęgnairstwo - Śr-4,6 ; Wu-4,8
położnictwo - Śr-4,7 ; Wu-5,2
zdrowie publiczne - Śr-4,4 ; Wu-4,6
Studia niestacjonarne
jednolite studia magisterskie
lekarski - Br-67 ; Mp-86 ; Mr-67 ; Ch-62 ; F-43

 

Ilość absolwentów szkół średnich przyjętych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w podziale na województwa:

 

LUBELSKIE

 

LUBLIN

 1. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego - 43
 2. XXI LO im. Stanisława Kostki - 40
 3. XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - 37
 4. III LO im. Unii Lubelskiej - 36
 5. XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego - 33
 6. I LO im. Stanisaława Staszica - 26
 7. LO im. Królowej Jadwigi - 26
 8. V LO im Marii Skłodowskiej-Curie - 25
 9. IV LO im. Stefanii Sempołowskiej - 24
 10. IX LO im. Mikołaja Kopernika - 19
 11. Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - 18
 12. V LO im. Marii Skłodowskiej-Curie - 15
 13. XV LO im. Władysława Grabskiego - 13
 14. XXIX LO im cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" - 12
 15. Międzynarodowe LO Paderewski - 11
 16. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga - 11
 17. VI LO im. Hugona Kołłątaja - 6
 18. VIII LO im. Zofii Nałkowskiej - 5

BIŁGORAJ

 1. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ - 16

BYCHAWA

 1. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego - 5

CHEŁM

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. gen Gustawa Orlicz-Dreszera - 11
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego - 10

HRUBIESZÓW

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie     7

JANÓW LUBELSKI

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza - 7

KRAŚNIK

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku - 10

KRASNYSTAW

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły – 7

LUBARTÓW

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Pawła Karola Sanguszki - 14
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja - 12

ŁUKÓW

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - 10

PUŁAWY

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego - 7
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. KEN - 5

ŚWIDNIK

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego - 11
 2. 1 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego - 6

RADZYŃ PODLASKI

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim - 8

TOMASZÓW LUBELSKI

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego – 5

ZAMOŚĆ

 1. 1 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego - 15
 2. III Liceum ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida - 14
 3. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - 12
 4. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej - 8

 

MAŁOPOLSKIE

 

NOWY SĄCZ      

 1. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej - 5

 

MAZOWIECKIE

 

RADOM

 1. VI liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego - 16
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej - 11
 3. IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego - 10
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - 9
 5. V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta - 6
 6. III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego - 5

WARSZAWA

 1. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej - 6
 2. VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana - 5

 

PODKARPACKIE

 

KROSNO             

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - 8
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 maja - 6

LUBACZÓW       

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - 11

RZESZÓW           

 1. IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - 14
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli - 6
 3. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida - 6
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego - 5
 5. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek - 5

STALOWA WOLA            

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - 8

TARNOBRZEG  

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - 9

 

ŚWIETOKRZYSKIE

 

KIELCE

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - 12
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego - 7
 3. VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego - 5
 4. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej - 5

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 1. II Liceum Ogólnokształcące nr im. Joachima Chreptowicza - 8

SANDOMIERZ

 1. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum - 7
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - 6
STUDIA STACJONARNE Kierunek Liczba
osób kandydujących
Limity
przyjęć

Ilość osób na jedno miejsce

Punktacja
min/max

jednolite

studia

magisterskie

analityka medyczna 374 60 6 102 / 400
farmacja 464 150 3 76 / 400
fizjoterapia 581 80 7 224 / 400
lekarski 3153 344 9 241 / 300
lekarsko-dentystyczny 1326 100 13 239 / 300
psychologia 304 30 10 354 / 600 

studia

pierwszego

stopnia
 
 
 
 

biomedycyna 167 30 5 234 / 600
dietetyka 248 50 4 130 / 400
elektroradiologia 180 30 6 128 / 400
higiena stomatologiczna 67 20 3 156 / 400
kosmetologia 262 40 6 142 / 400
pielęgniarstwo 563 150 3 146 / 400
położnictwo 292 80 3 136 / 400
ratownictwo medyczne 190 50 3 130 / 400
techniki dentystyczne 62 30 2 180 / 400

studia

drugiego

stopnia

biomedycyna 17 20 1 3,92
dietetyka 32 30 1 3,72
elektroradiologia 34 25 1 4,27
kosmetologia 24 30 1 4,02
pielęgniarstwo 107 120 1 3,34
położnictwo 70 65 1 3,13
zdrowie publiczne 19 30 1 3,67
STUDIA NIESTACJONARNE
jednolite studia magisterskie lekarski 336 80 4 196 / 300

 

Średnia* - oznacza średnią ilość punktów, wyliczoną ze świadectw maturalnych osób kandydujących, dla poszczególnych przedmiotów objętych punktacją przy rekrutacji na dane kierunki studiów. Obejmuje świadectwa maturalne osób kandydujących, które: złożyły dokumenty i zostały przyjęte w poczet studentów.


B - przedmiot biologia

Ch - przedmiot chemia

F - przedmiot fizyka

M - przedmiot matematyka

Jo - przedmiot język obcy nowożytny

Ja - język angielski

H - przedmiot historia

G - przedmiot geografia

H - przedmiot historia

Em - wynik z egzmainu manualnego dla kierunku techniki dentystyczne

Wos - przedmiot Wiedza o społeczeństwie

Śr - średnia ocen

Wu lub Wd - wynik ukończenia lub wynik z egzaminu dyplomowego

p - poziom podstawowy

r - poziom rozszerzony

 

Studia stacjonarne
jednolite studia magisterskie
analityka medyczna  - Br-57 ; Chr-64 ; Mp-50 ; Mr-70
farmacja - Br-60 ; Chr-41 ; Mp-83 ; Mr-75
fizjoterapia - Br-61 ; Mp-99
lekarski - Br-82 ; Chr-77 ; Mp-98 ; Mr-64 ; F-76
lekarsko-dentystyczny - Br-80 ; Chr-75 ; Mp-96
psychologia - Br-53 ; Mp-72 ; Mr-57 ;  Jop-92 ; Jor-87 ; Hr-64 ; Gr-67 ; WoSr-56
studia pierwszego stopnia
biomedycyna - Br-61 ; Chr-44 ; JAr-81 ; Mp-84 ; Mr-44
dietetyka - Br-55 ; Jop-83 ; Jor-72 ; Mp-84 ; Mr-69 ; Chr-71
elektroradiologia - Br-76 ; Mp-69 ; Mr-42
higiena stomatologiczna - Br-51 ; Jop-90 ; Jor-71 ; Mp-85
kosmetologia - Br-57 ; Mp-85 ; Jop-90 ; Jor-71
pielęgniarstwo - Br-55 ; Jop-88 ; Jor-88 ; Mp-77 ; Mr-63
położnictwo - Br-50 ; Jop-83 ; Jor-67
ratownictwo medyczne - Br-42 ; Jop-90 ; Jor-70
techniki dentystyczne - Br-49 ; Chr-45 ; Em-163
studia drugiego stopnia
biomedycyna - Śr - 4,3 ; Ja - 79
dietetyka - Śr - 4,4 ; Wu - 4,8
elektroradiologia - Śr - 4,6 ; Wu - 4,7
kosmetologia - Śr - 4,4 ; Wd - 4,9
pielęgniarstwo - Śr - 4,5 ; Wu - 4,9
położnictwo - Śr - 4,6 ; Wu - 5
zdrowie publiczne - Śr - 4,3 ; Wu - 4,4
Studia niestacjonarne
jednolite studia magisterskie
lekarski - Br-72 ; Ch-57 ; Mp-87

 

 

STUDIA STACJONARNE Kierunek Liczba
osób kandydujących
Limity
przyjęć

Ilość osób na jedno miejsce

Punktacja
min/max

jednolite

studia

magisterskie

analityka medyczna 350 60 6 36 / 400
farmacja 591 160 4 73 / 400
fizjoterapia 450 80 6 164 / 400
lekarski 3314 330 10 239 / 300
lekarsko-dentystyczny 1291 100 13 236 / 300

studia

pierwszego

stopnia
 
 
 
 

biomedycyna 162 30 5 214 / 600
dietetyka 256 50 5 128 / 400
elektroradiologia 147 30 5 126 / 400
higiena stomatologiczna 64 20 3 66 / 400
kosmetologia 277 40 7 149 / 400
pielęgniarstwo 516 150 3 142 / 400
położnictwo 260 80 3 106 / 400
ratownictwo medyczne 188 50 4 86 / 400
techniki dentystyczne 77 30 3 210 / 400

studia

drugiego

stopnia

biomedycyna 16 15 1 3,88
dietetyka 21 30 1 4,13
elektroradiologia 40 25 2 4,54
kosmetologia 27 30 1 3,65
pielęgniarstwo 152 120 1 4,26
położnictwo 70 50 1 4,43
zdrowie publiczne 38 30 1 4,06
STUDIA NIESTACJONARNE
jednolite studia magisterskie lekarski 287 80 4 172 / 300

 

Średnia* - oznacza średnią ilość punktów, wyliczoną ze świadectw maturalnych osób kandydujących, dla poszczególnych przedmiotów objętych punktacją przy rekrutacji na dane kierunki studiów. Obejmuje świadectwa maturalne osób kandydujących, które: złożyły dokumenty i zostały przyjęte w poczet studentów.


B - przedmiot biologia

Ch - przedmiot chemia

F - przedmiot fizyka

M - przedmiot matematyka

Jo - przedmiot język obcy nowożytny

Ja - język angielski

H - przedmiot historia

G - przedmiot geografia

H - przedmiot historia

Em - wynik z egzmainu manualnego dla kierunku techniki dentystyczne

Wos - przedmiot Wiedza o społeczeństwie

Śr - średnia ocen

Wu lub Wd - wynik ukończenia lub wynik z egzaminu dyplomowego

p - poziom podstawowy

r - poziom rozszerzony

 

Studia stacjonarne
jednolite studia magisterskie
analityka medyczna  - Br-48 ; Chr-56 ; Mp-80 ; Mr-59
farmacja - Br-57 ; Chr-48 ; Mp-85 ; Mr-61
fizjoterapia - Br-48 ; Jop-93 ; Jor-76 ; Mp-90 ; Mr-62
lekarski - Br-72 ; Chr-76 ; Mp-93 ; Mr-73
lekarsko-dentystyczny - Br-73 ; Chr-77 ; Fr-72 ; Mp-94 ; Mr-82
studia pierwszego stopnia
biomedycyna - Br-51 ; Chr-57 ; Ja-79 ; Mp-80 ; Mr-69
dietetyka - Br-47 ; Jop-84 ; Jor-73 ; Mp-80 ; Mr-63
elektroradiologia - Br-46 ; Mp-79 ; Mr-58 ; Fr-30
higiena stomatologiczna - Br-32 ; Jop-78 ; Jor-64 ; Mp-78 ; Mr-37
kosmetologia - Br-51 ; Chr-55 ; Mp-82 ; Mr-56
pielęgniarstwo - Br-41 ; Jop-86 ; Jor-70 ; Mp-80 ; Mr-61
położnictwo - Br-72 ; Bp-44  ; Jop-83 ; Jor-72 ; Mp-75 ; Mr-55
ratownictwo medyczne - Br-40 ; Jop-80 ; Jor-66 ; Mp-69 ; Mr-35
techniki dentystyczne - Br-47 ; Chr-56 ; Fr-25 ; Em-169
studia drugiego stopnia
biomedycyna - Śr - 4,1 ; Ja - 81
dietetyka - Śr - 4,3 ; Wu - 4,9
elektroradiologia - Śr - 4,5 ; Wu - 5
kosmetologia - Śr - 4,3 ; Wu - 4,9
pielęgniarstwo - Śr - 4,4 ; Wu - 5
położnictwo - Śr - 4,6 ; Wu - 5,1
zdrowie publiczne - Śr - 4,3 ; Wu - 4,8
Studia niestacjonarne
jednolite studia magisterskie
lekarski - Br-60 ; Ch-55 ; Mp-87 ; Mr-64

 

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5