Biomedycyna

Wymagania przedmiotowe:

 • studia pierwszego stopnia:

obowiązkowo: biologia i język angielski- poziom rozszerzony oraz

do wyboru: matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub chemia na poziomie rozszerzonym.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

 • studia drugiego stopnia:

średnia ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio jednolitych magisterskich oraz wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu język angielski - poziom rozszerzony.

Wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

Na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna mogą ubiegać się osoby kandydujące legitymujące się dyplomem ukończenia studiów:

 • co najmniej pierwszego stopnia na kierunku biomedycyna, biologia medyczna lub
 • drugiego stopnia na kierunku biotechnologia lub
 • jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna, farmacja, lekarski

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Biomedyczny

Ulotka kierunku: pobierz

Poziom i forma kształcenia: stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

Czas kształcenia: studia pierwszego stopnia 3 lata 6 semestrów; studia drugiego stopnia 2 lata 4 semestry

Liczba godzin/semestrów:        

 • studia pierwszego stopnia: 6 semestrów, 180 punktów ECTS, 1909 godzin, 52 zaliczenia z oceną, 17 egzaminów
 • studia drugiego stopnia: 4 semestry, 120 punktów ECTS, 1530 godzin, 30 zaliczeń z oceną, 8 egzaminów

Liczba przedmiotów:      

 • studia pierwszego stopnia: 66 przedmiotów, brak przedmiotów klinicznych
 • studia drugiego stopnia: 30 przedmiotów, brak przedmiotów klinicznych

Liczba godzin praktycznych:

 • studia pierwszego stopnia: 140 godzin laboratorium diagnostyczne, 140 godzin Zwierzętarnia
 • studia drugiego stopnia: 80 godzin laboratoria UM

Liczba fakultetów: studia pierwszego stopnia - 31; studia drugiego stopnia - 9

 

Fakultety interdyscyplinarne:    

 • immunogenetyka
 • immunofarmakologia
 • immunodiagnostyka chorób cywilizacyjnych
 • podstawy badań behawioralnych
 • prowadzenie badań w systemie dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL)
 • From Bench to Bed- from discovery to clinical application
 • Tissue Engineering and Regenerative Medicine- TERM
 • nowoczesne metody obrazowania chemicznego w analizie biomedycznej
 • patobiochemia
 • medycyna regeneracyjna z elementami inżynierii tkankowej

Media: zobacz dlaczego warto!: - film 1 ; film 2 ; film 3

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna. Porównując do innych zbliżonych kierunków tj. biotechnologia, rachunek jest bardzo prosty. Absolwentów biotechnologii w kraju są tysiące, a absolwentów biomedycyny raptem garstka, co czyni Cię bardzo atrakcyjnym graczem na rynku pracy. Tytuł licencjata czy magistra to dopiero początek drogi, dlatego samorozwój i obranie dalszego kierunku są tutaj szczególnie istotne.

 

Celem studiów

 • pierwszego stopnia jest wykształcenie absolwenta, który zdobędzie wiedzę dotyczącą struktury i funkcji organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Pozwoli to studentowi na zrozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.
 • drugiego stopnia jest wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych. Oczekuje się, że program będzie stymulować studentów do krytycznego myślenia i niezależności wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne dla kariery naukowej w dziedzinie medycyny, dotyczące funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie.

Studenci biomedycyny są kształceni w wybranych obszarach typowych dla studiów medycznych, takich jak:

 • diagnostyka chorób,
 • fizjologia człowieka,
 • patofizjologia,
 • zasady projektowania i prowadzenia badań klinicznych
 • uzyskują wiedzę oraz umiejętności pozwalające na tworzenie strategii terapeutycznych dzięki takim przedmiotom jak: analiza cząsteczek, farmakoterapia, molekularne podstawy chorób, genetyka, uzyskują praktyczną znajomość nowoczesnych metod badawczych biologii molekularnej.

Jako jedyni w kraju, już podczas studiów uzyskują europejskie uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.

 

Koła Naukowe

 • Interdyscyplinarne Koło Biomedycyny - Jego głównym zadaniem jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy naukowej oraz integracja środowiska studentów Biomedycyny, jak również osób zainteresowanych tą dziedziną nauki. Koło skupia studentów z kierunku biomedycyna, medycyna, farmacja, analityka medyczna oraz anglojęzycznych studentów medycyny.
 • Pathobiochemistry & IC-Team - Interdyscyplinarne, międzywydziałowe Koło Naukowe. Koło skupia studentów z Wydziału Biomedycznego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Lekarskiego (studenci anglojęzyczni).
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5