Biomedycyna

Wydział: Wydział Biomedyczny

Poziom i forma kształcenia: stacjonarne studia I i II stopnia

Czas kształcenia: studia I stopnia  - 3 lata (6 semestrów) ; studia II stopnia  - 2 lata (4 semestry)

Liczba godzin/semestrów:        

 • studia I stopnia: 6 semestrów, 180 punktów ECTS, 1909 godzin, 52 zaliczenia z oceną, 17 egzaminów.
 • studia II stopnia: 4 semestry, 120 punktów ECTS, 1530 godzin, 30 zaliczeń z oceną, 8 egzaminów 

Liczba przedmiotów:      

 • studia I stopnia: 66 przedmiotów, brak przedmiotów klinicznych
 • studia II stopnia: 30 przedmiotów, brak przedmiotów klinicznych

Liczba godzin praktycznych:

 • studia I stopnia: 140 godzin laboratorium diagnostyczne, 140 godzin Zwierzętarnia
 • studia II stopnia: 80 godzin laboratoria UM

Liczba fakultetów: studia I stopnia - 31 ; studia II stopnia - 9

 

Fakultety interdyscyplinarne    

 • Immunogenetyka
 • Immunofarmakologia
 • Immunodiagnostyka chorób cywilizacyjnych
 • Podstawy badań behawioralnych
 • Prowadzenie badań w systemie dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL)
 • From Bench to Bed- from discovery to clinical application
 • Tissue Engineering and Regenerative Medicine- TERM
 • Nowoczesne metody obrazowania chemicznego w analizie biomedycznej
 • Patobiochemia
 • Medycyna regeneracyjna z elementami inżynierii tkankowej 

Media: zobacz, dlaczego warto! - film 1 ; film 2 ; film 3

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna. Porównując do innych zbliżonych kierunków tj. biotechnologia, rachunek jest bardzo prosty. Absolwentów biotechnologii w kraju są tysiące, a absolwentów biomedycyny raptem garstka, co czyni Cię bardzo atrakcyjnym graczem na rynku pracy. Tytuł licencjata czy magistra to dopiero początek drogi, dlatego samorozwój i obranie dalszego kierunku są tutaj szczególnie istotne.

 

Celem studiów

 • I stopnia (licencjat) jest wykształcenie absolwenta, który zdobędzie wiedzę dotyczącą struktury i funkcji organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Pozwoli to studentowi na zrozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.
 • II stopnia jest wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych. Oczekuje się, że program będzie stymulować studentów do krytycznego myślenia i niezależności wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne dla kariery naukowej w dziedzinie medycyny, dotyczące funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie.

 Studenci biomedycyny są kształceni w wybranych obszarach typowych dla studiów medycznych, takich jak:

 • diagnostyka chorób,
 • fizjologia człowieka,
 • patofizjologia,
 • zasady projektowania i prowadzenia badań klinicznych
 • uzyskują wiedzę oraz umiejętności pozwalające na tworzenie strategii terapeutycznych dzięki takim przedmiotom jak: analiza cząsteczek, farmakoterapia, molekularne podstawy chorób, genetyka, uzyskują praktyczną znajomość nowoczesnych metod badawczych biologii molekularnej.

 

Jako jedyni w kraju, już podczas studiów uzyskują europejskie uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.

 Koła Naukowe

 • Interdyscyplinarne Koło Biomedycyny - Jego głównym zadaniem jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy naukowej oraz integracja środowiska studentów Biomedycyny, jak również osób zainteresowanych tą dziedziną nauki. Koło skupia studentów z kierunku biomedycyna, medycyna, farmacja, analityka medyczna oraz anglojęzycznych studentów     medycyny.
 • Pathobiochemistry & IC-Team - Interdyscyplinarne, międzywydziałowe Koło Naukowe. Koło skupia studentów z Wydziału Biomedycznego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Lekarskiego (studenci anglojęzyczni).
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5