Warunki rekrutacji 2023/2024

Uchwała Senatu:

  1. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pobierz plik
    • załącznik do Uchwały - warunki i tryb rekrutacji na studia - pobierz plik                  
    • załącznik do warunków - zasady przeliczania ocen na pkt. kwalifikacyjne pobierz plik
  1. w sprawie zasad przyjmowania w latach 2023 - 2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych pobierz plik
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania w latach 2023 - 2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych - zobacz

Podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego/wstępnego.

R - poziom rozszerzony, 1% z poz. rozszerzonego= 2 pkt. w postępowaniu kwalifikacyjnymnie dotyczy kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
P - poziom podstawowy, 1% z poz. podstawowego= 1 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym
W przypadku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego: 1%= 1 pkt niezależnie od wybranego poziomu zdawania matematyki.

Kandydat do formularza wpisuje wyniki ze świadectwa.

Kierunek studiów Rodzaj matury  
  IB, EB, zagraniczna, nowa (od 2005 r.) "stara - do 2005 r."

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

analityka medyczna 2 przedmioty:
biologia (R)
oraz do wyboru: chemia (R) lub matematyka (P/R)
farmacja 2 przedmioty:
chemia (R)
oraz do wyboru: biologia (R) lub matematyka (P/R)
fizjoterapia 2 przedmioty:
biologia (R)
oraz do wyboru: język obcy nowożytny (P/R) lub matematyka (P/R)
kierunek lekarski 3 przedmioty:
biologia (R) i matematyka (P/R)
oraz do wyboru: chemia(R)/fizyka (R)
kierunek lekarsko-dentystyczny
psychologia
nowy kierunek studiów od 2022 r.

3 przedmioty:
j. polski (R) i biologia (R)
oraz do wyboru:
język obcy nowożytny/ matematyka/wiedza
o społeczeństwie (P/R)


STUDIA I STOPNIA

biomedycyna 3 przedmioty:
biologia(R) i język angielski(R)
oraz do wyboru: chemia(R)/matematyka(P/R)
1/3 przedmioty:
biologia(R) i język angielski(R)
oraz do wyboru: chemia/matematyka
dietetyka 2 przedmioty do wyboru na poziomie (P/R):
biologia/chemia/język obcy nowożytny/fizyka/matematyka 
1/2 przedmioty:
biologia/chemia/język obcy nowożytny/fizyka/matematyka
 elektroradiologia 2 przedmioty do wyboru na poziomie (P/R):
biologia/fizyka/matematyka 
1/2 przedmioty:
biologia/fizyka/matematyka
 higiena stomatologiczna 2 przedmioty:
biologia(R)
oraz do wyboru: język obcy nowożytny/matematyka (P/R) 
1/2 przedmioty:
biologia oraz do wyboru: język obcy nowożytny/matematyka
 kosmetologia 2 przedmioty:
biologia(R)
oraz do wyboru: chemia(R)/matematyka(P/R) 
1/2 przedmioty:
biologia
oraz do wyboru: chemia/matematyka
 pielęgniarstwo,
położnictwo,
ratownictwo medyczne 
2 przedmioty do wyboru na poziomie (P/R):
biologia/język obcy nowożytny/matematyka
1/2 przedmioty:
biologia/język obcy nowożytny/matematyka
 techniki dentystyczne 1 przedmiot do wyboru na poziomie R:
biologia/chemia/fizyka
oraz egzamin manulany 
1 przedmiot:
biologia/chemia/fizyka
oraz egzamin manulany
STUDIA II STOPNIA
 biomedycyna średnia ocen z całego toku studiów (wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)
oraz dodatkowe kryterium: wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym
dietetyka średnia ocen z całego toku studiów (wlicza się wynik z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)
oraz dodatkowe kryterium: wynik ukończenia studiów
elektroradiologia średnia ocen z całego toku studiów (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)
oraz dodatkowe kryterium: wynik ukończenia studiów
kosmetologia średnia ocen z całego toku studiów (nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)
oraz dodatkowe kryterium: wynik z egzaminu dyplomowego
pielęgniarstwo,
położnictwo,
zdrowie publiczne
średnia ocen z całego toku studiów (nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)
oraz dodatkowe kryterium: wynik ukończenia studiów

Kontakt

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin

© 2022 ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developed by: inż. Marcin Czochra