Warunki Rekrutacji

 

Podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego lub wstępnego lub średnia ocen ze studiów wyższych.

1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym

1% z poziomu podstawowego = 1 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym

 

W przypadku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego: 1% = 1 pkt niezależnie od wybranego poziomu zdawania przedmiotu.

 

R - poziom rozszerzony

P - poziom podstawowy

 

Zobacz statystyki punktowe z lat wcześniejszych - przejdź do pozostałych informacji

 • kierunek analityka medyczna - 2 przedmioty: biologia(R) oraz do wyboru: chemia(R) lub matematyka(P/R)

 

 • kierunek farmacja - 2 przedmioty: chemia(R) oraz do wyboru: biologia(R) lub matematyka(P/R)

 

 • kierunek fizjoterapia - 2 przedmioty: biologia(R) oraz do wyboru: język obcy nowożytny(P/R) lub matematyka(P/R)

 

 • kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny - 3 przedmioty: biologia(R) i matematyka(P/R) oraz do wyboru: chemia(R) lub fizyka(R)

 

 • kierunek psychologia - 3 przedmioty: język polski(R) oraz do wyboru: biologia/ język obcy nowożytny/ matematyka/ wiedza o społeczeństwie(P/R)
 • kierunek biomedycyna - 3 przedmioty: biologia(R) i język angielski(R) oraz do wyboru: chemia(R)/ matematyka(P/R)

 

 • kierunek dietetyka - 2 przedmioty do wyboru na poziomie (P/R): biologia/ chemia/ język obcy nowożytny/ fizyka/ matematyka 

 

 • kierunek elektroradiologia - 2 przedmioty do wyboru na poziomie (P/R): biologia/ fizyka/ matematyka

 

 • kierunek higiena stomatologiczna - 2 przedmioty: biologia(R)/ chemia(R) oraz do wyboru: język obcy nowożytny/ matematyka (P/R)

 

 • kierunek kosmetologia - 2 przedmioty: biologia(R) oraz do wyboru: chemia(R)/ matematyka(P/R)

 

 • kierunek pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa - 2 przedmioty do wyboru na poziomie (P/R): biologia/ język obcy nowożytny/ matematyka

 

 • kierunek techniki dentystyczne - 1 przedmiot do wyboru na poziomie R: biologia/ chemia/ fizyka oraz egzamin praktyczny manualny 

 

 

 • kierunek biomedycyna - średnia ocen z całego toku studiów, do której wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz dodatkowe kryterium: wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym

 

 • kierunek dietetyka - średnia ocen z całego toku studiów, do której wlicza się wynik z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz dodatkowe kryterium: wynik ukończenia studiów

 

 • kierunek elektroradiologia - średnia ocen z całego toku studiów, do której nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz dodatkowe kryterium: wynik ukończenia studiów

 

 • kierunek kosmetologia - średnia ocen z całego toku studiów, do której nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz dodatkowe kryterium: wynik z egzaminu dyplomowego

 

 • kierunek: elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne - średnia ocen z całego toku studiów, do której nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony z pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz dodatkowe kryterium: wynik ukończenia studiów

 

 • kierunek produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł - nowość 2023 - średnia ocen z całego toku studiów, do której wlicza się wynik z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz dodatkowe kryterium: wynik z egzaminu dyplomowego

 

Kierunki studiów

Nazwa olimpiady

Uprawnienia

Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia

Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Biomedycyna

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, z Języka Angielskiego, Informatyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Dietetyka

Biologiczna, z Języka Angielskiego, Matematyczna, Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Elektroradiologia

Biologiczna, Fizyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Fizjoterapia, Higiena stomatologiczna, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne, Terapia zajęciowa

Biologiczna, z Języka Angielskiego, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Lekarski, Lekarsko-dentystyczny

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Psychologia

Z Literatury i Języka Polskiego, Biologiczna, z Języka Angielskiego

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Techniki dentystyczne2

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Legenda:

1- laureat Konkursu Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - otrzymuje maksymalną liczbę punktów z następujących przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki, w pozostałym zakresie obowiązuje go postępowanie kwalifikacyjne

2- zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego, nie dotyczy zwolnienia z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne

Kierunki studiów Nazwa olimpiady Uprawnienia
Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia

Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Biomedycyna

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Informatyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Dietetyka, Fizjoterapia, Higiena stomatologiczna, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne, Terapia zajęciowa

Biologiczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Elektroradiologia

Biologiczna, Fizyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Lekarski, Lekarsko-dentystyczny

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Psychologia

Biologiczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Techniki dentystyczne2

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Legenda:

1- laureat Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) - otrzymuje maksymalną liczbę punktów z następujących przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki, w pozostałym zakresie obowiązuje go postępowanie kwalifikacyjne

2 - zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego, nie dotyczy zwolnienia z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów na rok 2023/2024

 1. uchwała - pobierz plik
  • załącznik do Uchwały - warunki i tryb rekrutacji- pobierz plik                  
  • załącznik do warunków - zasady przeliczania ocen - pobierz plik
 2. Obwieszczenie nr 2/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 189/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 - pobierz plik

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów na rok 2023/2024 na kierunek terapia zajęciowa oraz produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł - nowe kierunki studiów od 2023 roku

 1. uchwała - pobierz plik
  • załącznik do Uchwały - warunki i tryb rekrutacji - pobierz plik                  
  • załącznik do warunków - zasady przeliczania ocen - pobierz plik
 1. w sprawie zasad przyjmowania w latach 2023 - 2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych - pobierz plik
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania w latach 2023 - 2026 dla kierunku psychologia - zobacz
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania w latach 2023 - 2026 dla kierunku terapia zajęciowa - zobacz
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5