Fizjoterapia

Wymagania przedmiotowe: 

obowiązkowo: biologia- poziom rozszerzony oraz

do wyboru: matematyka lub język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma: stacjonarne
Czas kształcenia: 5 lat - 10 semestrów
Punkty ECTS: 300
Tytuł zawodowy: magister


Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia:

 • przygotowują do wykonywania zawodu regulowanego ustawowo,
 • wyróżniają się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w szpitalach, przychodniach i sanatoriach,
 • przygotowują do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie kompleksowej fizjoterapii obejmującej diagnostykę, planowanie fizjoterapii i profilaktykę osób chorych i z niepełnosprawnościami,
 • posiadają bogata ofertę zajęć fakultatywnych,
 • są adresowane dla osób stawiających na nowoczesność, wszechstronność i kreatywność oraz dbających o dobre relacje z innymi ludźmi.

Absolwent:

 • jest przygotowany do samodzielnej pracy z osobami chorymi, z niepełnosprawnościami oraz będącymi w stanie zagrożenia zdrowia, z użyciem środków i metod fizjoterapeutycznych,
 • studia umożliwiają podjęcie zatrudnienia w placówkach ochrony zdrowia (szpitale, poradnie, przychodnie), ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach promocji zdrowia, gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach, ośrodkach i klubach sportowych, ośrodkach SPA i wllness oraz w organizacjach realizujących specyficzne zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • znalezienie pracy ułatwia podejmowana przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie lub Biuro Karier lub Wydział Nauk o Zdrowiu współpraca z pracodawcami i prowadzenie międzynarodowych projektów, niejednokrotnie absolwenci fizjoterapii rozpoczynają swoją karierę zawodową w miejscach odbywania stażu lub praktyk,
 • absolwent ma możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Dodatkowe/ważne informacje:

 • Fizjoterapia – szczególne udogodnienia dla osób słabowidzących - Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest beneficjentem projektu pt. „Uczelnia przyjazna” – program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami - zapoznaj się,
 • Liczba osób korzystających z programu Erasmus: czterech wyjeżdżających oraz czterech przyjeżdżających każdego roku,
 • Koła naukowe: na kierunku funkcjonuje kilka studenckich kół naukowych, które dają studentom możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności dzięki prowadzonym badaniom naukowym oraz uczestnictwu w warsztatach specjalistycznych z wybitnymi fizjoterapeutami z całej Polski.
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5