Farmacja

Wymagania przedmiotowe: 

obowiązkowo: chemia- poziom rozszerzony oraz

do wyboru: biologia lub fizyka- poziom rozszerzony lub matematyka- poziom podstawowy lub rozszerzony.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Farmaceutyczny
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 5,5 roku - 11 semestrów
Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5360
Liczba punktów ECTS: minimum 330
Tytuł zawodowy: magister farmacji

Ulotka kierunku: pobierz

 

Kierunek Farmacja to: 99 przedmiotów, w tym 36 przedmiotów fakultatywnych do wyboru pomiędzy 4 bloki specjalnościowe: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa. 1280 godzin praktyk - praktyki wakacyjne w aptece ogólnodostępnej po trzecim roku, w aptece szpitalnej po czwartym roku z możliwością odbycia części w przemyśle lub laboratorium oraz sześciomiesięczna praktyka zawodowa w aptece ogólnodostępnej w trakcie jedenastego semestru.

 

Farmacja to wybór dla Ciebie, jeśli jesteś osobą dla której dobro drugiego człowieka jest wartością nadrzędną. W zawodzie farmaceuty ważne są nie tylko umiejętności praktyczne i specjalistyczna wiedza teoretyczna, ale również komunikacja, którą będziesz mógł rozwijać podczas zajęć z pacjentem symulowanym w oparciu o nowoczesną bazę Centrum Symulacji Medycznej.

 

Nauczanie farmacji w Lublinie charakteryzuje wieloletnie doświadczenie kadry wykładowców i niezwykle atrakcyjny sposób kształcenia. Program studiów jest zgodny ze standardami, a jednocześnie wzbogacony o szeroki wybór zajęć fakultatywnych. To także możliwość wyboru jednego z czterech bloków specjalnościowych: analiza farmaceutyczna, lek roślinny, postępy farmakoterapii i farmacja przemysłowa. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, np. drzewa decyzyjne czy oprogramowanie wspierające proces kompleksowej opieki farmaceutycznej.

 

Studia farmaceutyczne pozwolą Ci na uzyskanie rozległej i interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:

  • sporządzania oraz oceny jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • ich dyspensowania i sprawowania nadzoru nad obrotem i warunkami przechowywana,
  • udzielania rzetelnej i profesjonalnej informacji dotyczącej działania i stosowania produktów leczniczych i innych wyrobów,
  • prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych czy toksykologicznych.

W czasie studiów nabędziesz również umiejętności komunikowania się z pacjentem, zbierania wywiadu, obsługi sprzętu diagnostycznego i oprogramowania aptecznego.

 

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Farmacja:

  • jest ekspertem w dziedzinie farmakoterapii oraz bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, dzięki kompleksowej wiedzy na ich temat,
  • potrafi przełożyć swoją wiedzę na praktykę, dzięki czemu jest w stanie dobrać, zindywidualizować, wdrożyć i monitorować terapię pacjenta,
  • zna standardy terapeutyczne i posiada umiejętność rozumowania klinicznego, dzięki czemu potrafi dostrzegać problemy zdrowotne pacjentów z perspektywy przedstawicieli innych zawodów medycznych,
  • zna zasady produkcji leków zgodnie z najnowocześniejszymi obowiązującymi standardami dobrej praktyki wytwarzania,
  • dzięki zajęciom prowadzonym w laboratoriach, zna metody opracowywania, badania i wytwarzania leków, a więc posiada niezbędne umiejętności w pracy technologicznej lub analitycznej.

Absolwent kierunku farmacja jest przygotowany do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Na absolwentów czekają również miejsca pracy w przemyśle farmaceutycznym, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, laboratoriach, instytucjach inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach państwowych oraz organizacjach samorządowych działających w zakresie ochrony zdrowia.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5