Psychologia

Wymagania przedmiotowe:  

obowiązkowo: język polski- poziom rozszerzony oraz

do wyboru dwa przedmioty spośród: biologii, języka obcego nowożytnego, ,WOS-u, matematyki- na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 5 lat - 10 semestrów

Liczba godzin dydaktycznych: minimum 3829

Liczba punktów ECTS: minimum 300

Tytuł zawodowy: magister

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Kierunek otrzymał certyfikat Akredytacyjny w konkursie Studia z Przyszłością 2022.

 

Kierunek Psychologia to: 3829 godzin, 124 przedmioty, 54 fakultety, 100 godzin praktyk. Praktyki zawodowe odbywane będą w oddziałach uniwersyteckich szpitali klinicznych zatrudniających psychologa klinicznego: 70 godzin stanowi podstawy ratownictwa medyczne, 15 godzin samokształcenie oraz 55 godzin psychoterapii.

 

Psychologia to wybór dla Ciebie, jeżeli chcesz mieć możliwość z jednej strony podjęcia konkretnego kierunku studiów z pełną świadomością swojej przyszłości zawodowej, a w efekcie płynnie zasilić zespoły leczące w podmiotach medycznych. W toku studiów student otrzymuje pogłębioną wiedzę z zakresu dyscyplin: nauk o zdrowiu i psychologii. Zajęcia z dziedziny nauk społecznych stanowią dopełnienie profilu medycznego kierunku psychologia.

 

Studia obejmują szereg zajęć czysto psychologicznych, takich jak Psychologia Ogólna, Rozwojowa, Różnic Indywidualnych. W pierwszych latach będą budowane umiejętności komunikacji w przedmiocie - Komunikacja Interpersonalna. Nie zabraknie zajęć z grupy przedmiotów humanistycznych – Elementy Filozofii, Etyka, Antropologia czy Socjologia. Ponieważ skupiamy się na psychologii medycznej i ukierunkowaniu studentów na pracę w ochronie zdrowia, w programie studiów pojawi się także Socjologia Medycyny. Ważnym elementem dydaktyki będzie położenie nacisku na znajomość języka obcego, głównie języka angielskiego i fachowego słownictwa niezbędnego w pracy psychologa.

 

Główne cele kształcenia to przygotowanie absolwenta do pracy w różnych jednostkach ochrony zdrowia. Baza kliniczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie umożliwia prowadzenie planowanych ćwiczeń i warsztatów przy pacjentach. Dodatkowo zajęcia będą odbywały się w warunkach symulowanych w Centrum Symulacji Medycznej.

 

Absolwent uzyskuje wiedzę oraz posiada praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i terapii psychologicznej niezbędne do wykonywania zawodu psychologa. Jest wszechstronnie przygotowany do pracy szczególnie w szpitalach publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach zajmujących się poradnictwem z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prowadzeniem praktyki psychologicznej po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie podyplomowe, także w ramach oferty edukacyjnej Umlub, jak również mogą ubiegać się o miejsce w Szkole Doktorskiej. Po rocznym doświadczeniu w pracy klinicznej, absolwent może podjąć czteroletni proces uzyskiwania specjalizacji w psychologii klinicznej możliwy do uzyskania w UmLub.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5