Kosmetologia

Wydział: Wydział Farmaceutyczny
Poziom kształcenia: studia I i II stopnia
Forma studiów: stacjonarne

 • CZAS KSZTAŁCENIA:
  • Studia I stopnia, trwają 3 lata (6 semestrów), liczą 2500 godzin zajęć kontaktowych, 14 egzaminów i 36 zaliczeń z oceną w całym toku kształcenia, w tym egzamin flagowy z kosmetologii pielęgnacyjnej, 
  • studia II stopnia, trwają 2 lata (4 semestry), liczą 1665 godzin zajęć kontaktowych, 12 egzaminów i 21 zaliczeń z oceną w całym toku kształcenia, w tym egzamin flagowy z kosmetologii leczniczej.
 • LICZBA GODZIN - to 1435 godzin (57%) w ramach studiów I stopnia i 1035 godzin (62%) w ramach studiów II stopnia. Na pierwszym i drugim roku studiów 1 stopnia Będziesz zdobywać umiejętności wykonywania zabiegów kosmetologicznych w grupach studenckich, maksymalnie 10 osobowych. Będziesz mieć możliwość poznawania zabiegów na sobie i wykonywania ich na koleżankach i kolegach z Twojego roku. Gdy zdobędziesz pożądane umiejętności Będziesz współpracować z grupą Pacjentów Symulowanych z Centrum Symulacji Medycznej. Pozwoli Ci to przełamać lęk przed kontaktami z rzeczywistymi Klientami, rozwinąć swoje kompetencje, umiejętności komunikacyjne i zmierzyć się z realnymi problemami spotykanymi w gabinetach kosmetologicznych. Na 3 roku studiów Będziesz mieć możliwość realizowania zajęć praktycznych w Uniwersyteckim Gabinecie Kosmetologicznym, który świadczy usługi dla Klientów.
 • LICZBA FAKULTETÓW:
  • studia I stopnia - 2 bloki po 17 przedmiotów do wyboru, warsztaty praktyczne, praktyki zawodowe i praca dyplomowa,
  • studia II stopnia - 37 przedmiotów, w tym 4 podstawowe, 10 kierunkowych, 11 uzupełniających, 4 uzupełniające do wyboru, 2 bloki po 4 przedmioty do wyboru, warsztaty praktyczne, praktyki zawodowe, seminarium magisterskie i praca magisterska.
 • LICZBA PRZEDMIOTÓW:
  • studia I stopnia - 57 przedmiotów, w tym 12 podstawowych, 9 kierunkowych (w tym dermatologia w klinice), 16 uzupełniających, 2 bloki po 17 przedmiotów do wyboru, warsztaty praktyczne, praktyki zawodowe i praca dyplomowa.
   Studia I stopnia pozwolą Ci uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, estetyki, dermatologii, fizjoterapii, masażu i receptury kosmetycznej, opieki kosmetologicznej, kosmetologii geriatrycznej, specjalistycznej i anti-aging, również podologii, ziołolecznictwa, kosmetyku naturalnego i syntetycznego oraz tematyki przydatnej do pracy w zawodzie dotyczącej psychoprofilaktyki, etyki, etykiety i komunikacji interpersonalnej, ochrony własności intelektualnej, technologii informatycznych, marketingu, a także zagadnień związanych z podejmowaniem działań organizacyjnych i menadżerskich,
  • studia II stopnia - 37 przedmiotów, w tym 4 podstawowe, 10 kierunkowych, 11 uzupełniających, 4 uzupełniające do wyboru, 2 bloki po 4 przedmioty do wyboru, warsztaty praktyczne, praktyki zawodowe, seminarium magisterskie i praca magisterska. Studia II stopnia umożliwią Ci zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu alergologii, endokrynologii, onkologii skóry, toksykologii kosmetyku, kosmetologii leczniczej, geriatrycznej i onkologicznej, chirurgii plastycznej, estetycznej i pourazowej, asystentury lekarza medycyny estetycznej, rehabilitacji, sensoryki i środków zapachowych, surowców kosmetycznych, przemysłowej produkcji kosmetyków, receptury preparatów kosmetycznych, prawa i ekonomii, uzupełnionej o diagnostykę kosmetologiczną, marketing w kosmetologii, edukację w kosmetologii/trenera branży beauty, trychologię pielęgnacyjną lub estetyczną, kosmetologię pediatryczną lub wieku dojrzewania, odnowę biologiczną i SPA, farmakoterapię, rozszerzoną wiedzę o ocenie jakości kosmetyku oraz zagadnień przydatnych do pracy w zawodzie z zakresu sztuki wystąpień publicznych czy kwestii socjologicznych w tym psychologii piękna.
 • O KIERUNKU - Oferujemy perspektywę studiowania na kierunku Kosmetologia, studia I i II stopnia, w formie dziennej, z możliwością jednoczesnej aktywności zawodowej na studiach II stopnia (3-dniowy system kształcenia). Na bazie interdyscyplinarnej wiedzy w dziedzinie nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych proponujemy interesującą i nieszablonową ofertę programową przygotowującą kompetentną kadrę w zakresie kosmetologii holistycznej, gotową do poszukiwania nowych rozwiązań i rozumiejącą potrzebę kreowania swoistej kultury kosmetologicznej. Zakładane przez nas efekty uczenia się harmonizują z prowadzoną działalnością naukowo-badawczą Uniwersytetu i koncentrują się na 3 głównych nurtach aktywności kosmetologicznej powiązanych z 3 dyscyplinami do których kierunek został przyporządkowany:
  • z obszaru nauk farmaceutycznych zgłębisz podstawy chemii, fizyki i biologii niezbędne do zrozumienia funkcjonowania organizmu oraz procesów i właściwości związanych z lekiem dermatologicznym i szeroko pojętym kosmetykiem; poznasz kompozycje, zastosowania upiększających/leczniczych surowców naturalnych/ syntetycznych, tajniki wytwarzania i formulacji kosmetyku, kontroli jakości surowca i kosmetyku oraz jego aktywności biologicznej, skuteczności i bezpieczeństwa
  • z obszaru nauk medycznych poznasz budowę, funkcje i tajniki ludzkiego ciała, jego funkcjonowanie w stanie zdrowia i choroby oraz szeroko pojęte schorzenia skóry i jej przydatków w zakresie właściwym dla kierunku Kosmetologia
  • z obszaru nauk o zdrowiu poznasz zagadnienia dotyczące estetyki i pielęgnacji ciała ludzkiego, dbałości o jego piękno i urodę, zachowań promujących zdrowy tryb życia, profilaktyki chorób skóry i przedwczesnych, zewnętrznych oznak starzenia, pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, współpracy z dermatologiem, alergologiem, lekarzem medycyny estetycznej i innym specjalistą,
 • DLACEGO WARTO STUDIOWAĆ KOSMETOLOGIĘ NA UMLUB-IE - z uwagi na unikalny w skali kraju model kształcenia, w okresie 2-ch pierwszych semestrów, w ramach studiów I stopnia, student osiąga wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnie rozumianej kosmetyki jako rzemiosła. Dalsza edukacja to nabywanie kompetencji w sferze profesjonalnej kosmetologii w aspekcie pracy w gabinecie kosmetologicznym, tworzenia kosmetyków, kontroli ich jakości oraz doskonalenia komunikacji w relacji i „rozmowie kontrolowanej” z klientem, komunikacji w zespole i z innymi grupami zawodowymi, instytucjami i organizacjami. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, profesjonalne wyposażenie Pracowni Dydaktycznych i Gabinetu Kosmetologicznego zapewniają dużą ilość i różnorodność zajęć praktycznych. Od 2-go roku studiów I stopnia i w ramach studiów II stopnia student wchodzi w system ćwiczeń z udziałem Pacjenta Symulowanego, zaś na 3 roku studiów I stopnia i na studiach II stopnia odbywa zajęcia praktyczne w salonikach Uniwersyteckiego Gabinetu Kosmetologicznego, mając możliwość wykonywania zabiegów również wśród seniorów. Studenci kosmetologii odbywają także zajęcia kierunkowe w oddziałach klinicznych, co pozwala na wielokierunkowe, interdyscyplinarne i kompleksowe spojrzenie, przydatne w realnej pracy świadomego kosmetologa.
 • STUDIUJĄC KOSMETOLOGIĘ DOWIESZ SIĘ:
  • jak posługiwać się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii
  • jak współpracować z lekarzem/specjalistą (dermatologiem, chirurgiem plastycznym, lekarzem medycyny estetycznej) w zakresie zleconych zabiegów i w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
  • w jaki sposób należy dobierać zabiegi do konkretnych przypadków, jak je zaplanować i poprawnie wykonać,
  • jak stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem,
  • jak organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny, jak pracować w zespole i nim kierować, jak współpracować z firmami branży beauty i pokrewnymi.
   Nauczymy Cię:
  • profesjonalnego wykonywania zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • twórczego działania w temacie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała,
  • rozpoznawania wad, defektów i chorób skóry,
  • współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd klienta,
  • zasad receptury kosmetyków, podstawowych technologii wytwarzania kosmetyków, w tym właściwości biologicznych, leczniczych i kosmetycznych składników aktywnych,
  • oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych w kontekście bezpieczeństwa klienta,
  • postępowania w procesie rejestracji kosmetyków,
  • posługiwania się językiem obcym-specjalistycznym właściwym dla kosmetologów,
   Otrzymasz również wiedzę w zakresie:
  • edukacji zdrowotnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia, 
  • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi,
  • nawiązywania łatwego kontaktu, relacji zaufania i budowania więzi z potencjalnym klientem, okazywania troski o jego dobro, szacunku i tolerancji.
 • KOŁO NAUKOWE - W ramach Kół Naukowych, szczególnie koła CosmeticUM możesz zgłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności oraz brać czynny udział w Konferencjach Naukowych i wydarzeniach kosmetologicznych, np. Targi Beauty Forum, Kongres i Targi Kosmetyczne LNE. Koło Naukowe umożliwia studentom wymianę doświadczeń w zakresie szkoleń, wydarzeń naukowych i umiejętności praktycznych. Dużym zainteresowaniem cieszy się naukowa działalność koła, która systematycznie poszerza swój dorobek i przynosi realne efekty. Jako członek koła możesz aplikować o stypendium rektora i stypendia wojewódzkie: stypendium Prezydenta Miasta Lublin w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” oraz  Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego. Uczestnictwo w Kołach Naukowych zwiększa Twoją szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Stajesz się bardziej atrakcyjny na rynku pracy, rozwijasz umiejętności interpersonalne, nabywasz wyjątkowe i cenne kwalifikacje, które możesz skutecznie wykorzystać w różnych miejscach pracy kosmetologa m.in. w laboratoriach kosmetycznych, we własnej działalności gospodarczej, w pracy naukowej, czy też prowadząc szkolenia specjalistyczne dla branży beauty. 
 • PROFIL ABSOLWENTA - Kształcenie na fundamencie najnowszych osiągnięć naukowych, oparte o Polskie Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowane do zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego umożliwi Ci wybór profilu zatrudnienia i podjęcia zróżnicowanych aktywności zawodowo-społecznych, takich jak:
  • pielęgnacja ciała i urody w gabinecie kosmetycznym, centrach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, klinikach zdrowia i urody, sanatoriach,
  • asysta lekarza medycyny estetycznej i lekarza dermatologa,
  • kuratela kosmetologiczna nad pacjentem onkologicznym, geriatrycznym i po zabiegach medycznych,
  • kontrola jakości kosmetyku w laboratoriach kosmetycznych, placówkach naukowo-badawczych i pokrewnych,
  • praca na uczelni i przygotowywanie doktoratu,
  • wytwarzanie kosmetyków w przemyśle farmaceutycznym/kosmetycznym,
  • przyjmowanie roli doradcy, dermokonsultanta, dystrybutora, promotora zdrowego stylu życia, edukatora lub obranie ścieżki kariery naukowej i pracy dydaktycznej,
  • sprawowanie funkcji menadżera w zakresie świadczenia usług kosmetycznych.
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5