Ratownictwo Medyczne

Wydział: Wydział Nauk Medycznych

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)

Liczba godzin dydaktycznych: 3675

Liczba egzaminów/zaliczeń: 20 egz. (w tym 1 egz. flagowy), zaliczenia z oceną-67, zaliczeń-54

Liczba przedmiotów: 66 (w tym 45 przedmioty kliniczne) + 11 praktyk

Liczba godzin praktycznych: 960 (miejsce odbywania praktyk: SOR, ZRM, Oddział Pediatrii, Oddział Chirurgii, Oddział Kardiologii, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Odział Neurologii, Oddział Ortopedyczno-urazowy)

Tytuł zawodowy: licencjat

 

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego to bardzo odpowiedzialna praca, od której zależy zdrowie i życie ludzi. Ratownik medyczny niejednokrotnie poświęca się, aby nieść pomoc i ratunek dla zagrożonego zdrowia i życia ludzkiego. Osoby studiujące na tym kierunku cechuje altruizm i empatia, tak potrzebne później w codziennej pracy. Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przekazują wiedzę, kształtują umiejętności i postawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej najtrudniejszej nawet sytuacji.

 

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w: zakłady opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne udzielające świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego; Szpitalny Oddział Ratunkowy; Zespoły Ratownictwa Medycznego; Dyspozytornie Medyczne; Struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez masowych; organy administracji samorządowej i rządowej wykonujące zadania w zakresie systemu ratownictwa medycznego: Wojsko Polskie, Policja, Straż Miejska; organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na rzecz ratownictwa: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Ochotnicze Straże Pożarne, Polski Związek Motorowy, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej; zakładowe służby ratownicze; szkoły i ośrodki szkoleniowe prowadzące edukację w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5