Analityka Medyczna

Wydział: Wydział Farmaceutyczny
Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 5 lat  (10 semestrów)
Liczba godzin: 4860
Liczba przedmiotów: 63 przedmioty, w tym 47 wynikających z obowiązujących standardów kształcenia oraz 26 stanowiących autorską propozycję Uczelni
Liczba godzin praktycznych: 600 w tym:
− 480 godzin praktyki zawodowej w medycznym laboratorium diagnostycznym (praktyki wakacyjne po II, III i IV roku studiów),
− 120 godzin praktyki (5 ECTS) w laboratoriach naukowo-badawczych UM w Lublinie (praktyki śródsemestralne)
Liczba punktów ECTS: 300
Tytuł zawodowy: magister

 

Studia na kierunku Analityka Medyczna pozwolą Ci uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 

Kierunek Analityka Medyczna to wybór dla Ciebie, jeśli:
−    interesujesz się biologią i chemią,
−    chcesz poznać tajniki ludzkiego organizmu,
−    chcesz wykonywać zawód medyczny i brać czynny udział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym,
−    jesteś zorganizowany i skrupulatny,
−    fascynuje Cię zastosowanie nowych technologii w medycynie.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku Analityka Medyczna absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
−    pobierania i przygotowania materiału do badań laboratoryjnych oraz oceny jego przydatności do badania; 
−    opracowania i wdrażania metod badawczych w medycznym laboratorium diagnostycznym; 
−    samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych;
−    walidacji metod badawczych stosowanych w laboratorium; 
−    oceny poprawności wszystkich rodzajów badań; 
−    zapewnienia jakości badań laboratoryjnych poprzez stosowanie programów oceny jakości; 
−    laboratoryjnej interpretacji wyników badań; 
−    współpracy z lekarzem w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych oraz monitorowania i prognozowania choroby; 
−    prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratorium; 
−    organizacji i nadzoru nad pracą medycznego laboratorium diagnostycznego; 
−    oceny kosztów badań laboratoryjnych; 
−    praw pacjenta w laboratorium; 
−    zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Diagnosty Laboratoryjnego; 
−    dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami; 
−    planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych; 
−    udziału w badaniach klinicznych.

 

Absolwent, który ukończył studia na kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym UM w Lublinie, w myśl zapisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych i posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, laboratoriach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jak też podjęcia działalności dydaktycznej oraz naukowej.

Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5