Analityka Medyczna

Wymagania przedmiotowe: 

obowiązkowo: biologia- poziom rozszerzony oraz

do wyboru: chemia- poziom rozszerzony lub matematyka- poziom podstawowy lub rozszerzony,

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

 

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 5 lat
Liczba godzin: 4860
Liczba przedmiotów: 63 przedmioty, w tym 47 wynikających z obowiązujących standardów kształcenia oraz 26 stanowiących autorską propozycję Uczelni
Liczba godzin praktycznych: 600 w tym 480 godzin praktyki zawodowej w medycznym laboratorium diagnostycznym. Praktyki wakacyjne po drugim, trzecim i czwartym roku studiów. 120 godzin praktyk w laboratoriach naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Liczba punktów ECTS: 300
Tytuł zawodowy: magister

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia na kierunku analityka medyczna pozwolą Ci uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Kierunek Analityka Medyczna to wybór dla Ciebie, jeśli: interesujesz się biologią i chemią, chcesz poznać tajniki ludzkiego organizmu, chcesz wykonywać zawód medyczny i brać czynny udział w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, jesteś zorganizowany i skrupulatny, fascynuje Cię zastosowanie nowych technologii w medycynie.

 

Po ukończeniu studiów na kierunku analityka medyczna absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pobierania i przygotowania materiału do badań laboratoryjnych oraz oceny jego przydatności do badania,
 • opracowania i wdrażania metod badawczych w medycznym laboratorium diagnostycznym,
 • samodzielnego wykonywania badań laboratoryjnych,
 • walidacji metod badawczych stosowanych w laboratorium,
 • oceny poprawności wszystkich rodzajów badań,
 • zapewnienia jakości badań laboratoryjnych poprzez stosowanie programów oceny jakości,
 • laboratoryjnej interpretacji wyników badań,
 • współpracy z lekarzem w celu ustalenia rozpoznania i różnicowania stanów patologicznych oraz monitorowania i prognozowania choroby,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej w laboratorium,
 • organizacji i nadzoru nad pracą medycznego laboratorium diagnostycznego,
 • oceny kosztów badań laboratoryjnych,
 • praw pacjenta w laboratorium,
 • zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Diagnosty Laboratoryjnego,
 • dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych,
 • udziału w badaniach klinicznych.

Absolwent, który ukończył studia na kierunku Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym UM w Lublinie, w myśl zapisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, laboratoriach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jak też podjęcia działalności dydaktycznej oraz naukowej.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5