Terapia Zajęciowa

Wymagania przedmiotowe: 

do wyboru dwa przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna) lub matematyki

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

 

Limit przyjęć: 30

Ilość osób ubiegających się o przyjęcie: 46

Punktacja (min/max): 114 / 400

 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów
Liczba godzin dydaktycznych: 3004
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat terapii zajęciowej

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Kierunek terapia zajęciowa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest realizowany pod Patronatem Honorowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

 

Studia:

 • są odpowiedzią Uczelni na aktualne potrzeby rynku pracy, związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz stałym wzrostem liczby osób z dysfunkcjami w obszarze bio-psycho-społecznym,
 • charakteryzują się modułowym trybem kształceni: terapia zajęciowa w pediatrii, psychiatrii, neurologii i geriatrii oraz osób z dysfunkcjami narządu ruchu,
 • to różnorodność zajęć do wyboru oraz interdyscyplinarna kadra, co umożliwi studentom rozeznanie w szerokim wachlarzu możliwości terapeutycznych z różnych dziedzin: terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki, socjologii, fizjoterapii czy zaopatrzenia ortopedycznego,
 • posiadają bogaty program praktyk realizowanych we współpracy z partnerami z sektora opieki zdrowotnej oraz oświaty i pomocy społecznej,
 • są adresowane do osób empatycznych i wrażliwych na problemy innych, otwartych, łatwo nawiązujących kontakty oraz twórczych, pomysłowych i chętnych do ciągłego rozwoju.

Absolwent:

 • jest ukierunkowany na zidentyfikowanie oraz zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w obszarach związanych z samoobsługą, edukacją, pracą czy organizacją czasu wolnego,
 • potrafi projektować i realizować dostosowanego do potrzeb podopiecznych programy terapeutyczne,
 • posiada niezbędne kompetencje w zakresie komunikacji i budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi oraz ich rodziną,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w Szpitalach, Dziennych Ośrodkach, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, przedszkolach, szkołach z oddziałami integracyjnymi, sanatoriach, w środowisku zamieszkania podopiecznego lub do podjęcia własnej praktyki terapeutycznej.

Miejsca pracy przyszłego absolwenta:

 • odziały szpitalne i ośrodki rehabilitacji,
 • placówki oświatowe przedszkola i szkoły integracyjne, terapeutyczne i specjalne,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • środowisko zamieszkania oraz środowisko pracy podopiecznego.
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5