Harmonogram

Harmonogram procesu rekrutacji 2023 - pobierz

Zaczynamy 14 sierpnia !

 

Zarejestruj się!

 

Rekrutujemy na:

 • od 14 sierpnia:
  • studia drugiego stopnia: pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne,
 • od 21 sierpnia:
  • studia pierwszego stopnia:
   • techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna oraz terapia zajęciowa,
  • studia drugiego stopnia:
   • biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia.

Więcej szczegółów - zobacz tutaj

Matura nowa, "stara", międzynarodowa(IB), europejska(EB)

 1. kierunki: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa

 

 1. kierunek techniki dentystyczne

Uwaga:

  1. Wywieszenie informacji o podziale na grupy i godziny zdawania nastąpi 30 czerwca 2023 roku.
  2. Egzamin manualny odbędzie się 4 lipca 2023 roku w budynku Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, aula Audytorium Maximum (parter). Osoby kandydujące dostaną zawiadomienie drogą email.
  3. Uzupełnienie wyników egzaminów maturalnych przez osoby kandydujące 1 czerwca - 12 lipca 2023 roku.
  4. Wprowadzenie przez Komisję Rekrutacyjną wyników egzaminu manualnego do systemu 17 lipca 2023 roku.

 

Matura zagraniczna, inna niż IB oraz EB

 1. kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, terapia zajęciowa
  • 1 czerwca – 28 czerwca 2023 roku:
   • dokonanie rejestracji elektronicznej na stronie https://rekrutacja2023.umlub.pl. Instrukcja rejestracji - zobacz
   • wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
   • dostarczenie na adres email rekrutacja@umlub.pl uwierzytelnionego świadectwa maturalnego (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązujacą skalą ocen i tłumaczeniem na język polski.

Uwaga:

 1. Przeliczone na punkty rekrutacyjne wyniki matur zagranicznych zostaną wprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną do 17 lipca 2023 roku.
 2. Osoby ubiegające się o kierunek techniki dentystyczne dodatkowo obowiązuje egzamin manualny.
  • podział na grupy i godziny zdawania: 30 czerwca 2023 roku zostanie podany na stronie internetowej: http://www.rekrutacja.umlub.pl,
  • egzamin odbędzie się: 4 lipca 2023 roku w budynku Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, aula Audytorium Maximum (parter),
  • wyniki z egzaminu zostaną wprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną 17 lipca 2023 roku.

kierunek: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł, zdrowie publiczne

 

1 czerwca – 26 lipca 2023 r.:

 1. rejestracja elektroniczna na stronie https://rekrutacja2023.umlub.pl. Instrukcja rejestracji - zobacz
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej - zobacz tutaj
 3. wpisanej średniej ocen ze studiów, wyniku ukończenia studiów lub wyniku z egzaminu dyplomowego lub %punktów z języka angielskiego
 1. kierunek lekarski - matura nowa, "stara", międzynarodowa(IB), europejska(EB), zagraniczna
  • 7 sierpnia – 31 sierpnia 2023 roku:
   • rejestracja elektroniczna na https://rekrutacja2023.umlub.pl. Instrukcja rejestracji - zobacz
   • wniesienie opłaty rekrutacyjnej - zobacz tutaj,
   • dostarczenie na adres email rekrutacja@umlub.pl uwierzytelnionego świadectwa maturalnego (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą skalą ocen i tłumaczeniem na język polski – dotyczy matury zagranicznej,
   • wpisanie wyników z przedmiotów maturalnych – dotyczy pozostałych matur.
 1. pielęgniarstwo, położnictwo:
  • 7 sierpnia – 31 sierpnia 2023 roku*:
  • rejestracja elektroniczna na https://rekrutacja2023.umlub.pl. Instrukcja rejestracji - zobacz
  • wniesienie opłaty rekrutacyjnej - zobacz tutaj
  • wpisanej średniej ocen ze studiów, wyniku ukończenia studiów lub wyniku z egzaminu dyplomowego lub %punktów z języka angielskiego

* - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może przedłużyć termin rejestracji elektronicznej

 1. Terminy ogłaszania kolejnych list publikowane będą na bieżąco, w zależności od wypełnienia limitu na danym kierunku studiów.
 2. Dokumenty składane są tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane na listę osób wstępnie zakwalifikowanych (strona z wynikami rekrutacji - zobacz tutaj).
  • Osoba wstępnie zakwalfikowana, nie oznacza, że jest przyjęta na studia!
  • W momencie złożenia pełnego kompletu dokumentów, otrzymuje wpis na pierwszy rok studiów (tj. status osoby przyjętej na pierwszy rok studiów, status studenta otrzymuje w czasie uroczystej ceremoni zwanej immatrykulacją w dniu 1 października).
  • Wykaz dokumentów - przeczytaj więcej w sekcji FAQ
  • Składanie dokumentów w imieniu osoby kandydującej - przecztaj więcej w sekcji FAQ
 3. Osoba kandydująca składa dokumenty w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (kontakt do Komisji - zobacz tutaj).
 4. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem osoby kandydującej.

Kierunek analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa

 1. pierwsza lista:
  • ogłoszenie 19 lipca 2023 roku
  • składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 25 lipca 2023 roku do godziny 12:00
 2. druga lista:
  • ogłoszenie 26 lipca 2023 roku
  • składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 31 lipca 2023 roku do godziny 12:00
 3. trzecia lista:
  • ogłoszenie 1 sierpnia 2023 roku
  • składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 4 sierpnia 2023 roku do godziny 12:00

kierunek: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł, zdrowie publiczne

 1. pierwsza lista
  • ogłoszenie 28 lipca 2023 roku
  • składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu do 2 sierpnia 2023 roku do godziny 12:00

kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo

 1. pierwsza lista
  • ogłoszenie 5 września 2023 roku po godz. 12:00
  • do 11 września 2023 roku do godziny 12:00:
   1. składanie dokumentów,
   2. wniesienie opłaty za pierwszy semestr nauki lub pierwszej raty za pierwszy semestr nauki z zastrzeżeniem punktu 3,
   3. oświadczenie o wyborze ratalnej formy opłaty podstawowej, jeżeli dotyczy,
   4. dokonanie wpisu na pierwszy rok studiów.
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5