Harmonogram

Pobierz harmonogram procesu rekrutacji 2022harmonogram_pdf

 

Kierunki: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne

 

 

 

Kierunek: techniki dentystyczne

 

 • 16.05 – 30.06.2022 r.: rejestracja elektroniczna (https://rekrutacja2022.umlub.pl instrukcja rejestracji) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 • 4.07.2022 r.: wywieszenie informacji o podziale na grupy i godziny zdawania na stronie: http://www.rekrutacja.umlub.pl/
 • 6.07.2022 r.: egzamin manualny w budynku Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, aula Audytorium Maximum (parter),
 • do 12.07.2022 r.: uzupełnienie wyników egzaminów maturalnych przez kandydatów oraz wprowadzenie przez Komisję Rekrutacyjną wyników egzaminu manualnego do systemu.

 

 

 1. Egzamin manualny dla kandydatów na kierunek techniki dentystyczne na rok akademicki 2022/2023 przeprowadzany jest w formie praktycznego wykonania określonej zadania, która sprawdza umiejętności manualne danego kandydata. Zadania do wykonania: sporządzenie rysunku technicznego zęba zgodnie z rzutami przedstawionymi na ekranie oraz wymodelowanie z plasteliny przedmiotu o zadanych wymiarach.

 

4.07.2022 r.: wywieszenie informacji o podziale na grupy i godziny zdawania na stronie: http://www.rekrutacja.umlub.pl/

6.07.2022 r.: egzamin manualny w budynku Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, aula Audytorium Maximum (parter)

 

 1. Więcej informacji o egzaminie - zobacz tutaj
 • I lista: ogłoszenie: 18 lipca 2022 r. ; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 21 lipca 2022 r. do godz. 12:00
 • II lista: ogłoszenie: 22 lipca 2022 r. ; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 27 lipca 2022 r. do godz. 12:00
 • III lista: ogłoszenie: 28 lipca 2022 r. ; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00
 • 2 sierpnia - 3 września 2022 r. ; przerwa w procesie rekrutacji

 

 1. Kolejne terminy ogłaszania list publikowane będą na bieżąco, w zależności od wypełnienia limitu na danym kierunku studiów.
 2. W powyższych terminach dokumenty składane są tylko przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na listę osób wstępnie zakwalifikowanych (strona z wynikami rekrutacji - zobacz tutaj).
  1. Kandydat wstępnie zakwalfikowany, nie oznacza osoby przyjętej na studia!
  2. W momencie złożenia pełnego kompletu dokumentów, otrzymuje wpis na I rok studiów (tj. status osoby przyjętej na I rok studiów, status studenta otrzymuje w czasie uroczystej ceremoni zwanej immatrykulacjją).
  3. Wykaz dokumentów - przeczytaj więcej w sekcji FAQ
  4. Składanie dokumentów w imieniu kandydata - przecztaj więcej w sekcji FAQ
 3. Dokumenty kandydat składa w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (kontatk do Komisji - zobacz tutaj).
 4. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata.

kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne: 16.05 – 30.06.2022 r.:

 1. dokonanie rejestracja elektroniczna (https://rekrutacja2022.umlub.pl instrukcja rejestracji),
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
 3. dostarczenie na adres email: rekrutacja@umlub.pl uwierzytelnionego świadectwa maturalnego (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązujacą skalą ocen i tłumaczeniem na język polski.

 

 1. Przeliczone na punkty rekrutacyjne wyniki matur zagranicznych zostaną wprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną do 12.07.2022 r.
 2. Egzamin manualny - kierunek techniki dentystyczne:
  1. podział na grupy i godziny zdawania: 04.07.2022 r. zostanie podany na stronie internetowej: http://www.rekrutacja.umlub.pl,
  2. egzamin odbędzie się: 06.07.2022 r. w budynku Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, aula Audytorium Maximum (parter),
  3. wyniki z egzaminu zostaną wprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną do 12.07.2022 r.

STACJONARNE

kierunek: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwozdrowie publiczne

 

02 – 31 sierpnia 2022 r.:

 

 1. rejestracja elektroniczna (https://rekrutacja2022.umlub.pl ; instrukcja rejestracji-zobacz)
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 3. wpisanej średniej ocen ze studiów, wyniku ukończenia studiów/wynik z egzaminu dyplomowego/%punkty z j. angielskiego

 

ogłoszenie listy:

 • 5 września 2022 r. ; składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I semestr nauki oraz dokonanie wpisu: do 9 września 2022 r. do godz. 12:00

 

NIESTACJONARNE

kierunek:  pielęgniarstwo, położnictwo

 

2 – 20 września 2022 r.:

 

 1. rejestracja elektroniczna (https://rekrutacja2022.umlub.pl ; instrukcja rejestracji-zobacz)
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 3. wpisanej średniej ocen ze studiów, wyniku ukończenia studiów/wynik z egzaminu dyplomowego/%punkty z j. angielskiego

 

ogłoszenie listy:

 • 22 września 2022 r. ; składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I semestr nauki oraz dokonanie wpisu: do 27 września 2022 r. do godz. 12:00

kierunek: lekarski

 1. matura nowa, "stara", międzynarodowa-IB, europejska-EB, zagraniczna: 02 – 31.08.2022 r.:
  1. rejestracja elektroniczna (https://rekrutacja2022.umlub.pl ; instrukcja rejestracji-zobacz),
  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
  3. dostarczenie na adres email rekrutacja@umlub.pl uwierzytelnionego świadectwa  maturalnego (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą skalą ocen i tłumaczeniem na język polski – dotyczy matury zagranicznej
  4. wpisanie wyników z przedmiotów maturalnych – dotyczy pozostałych matur

 

ogłoszenie listy:

 • 5 września 2022 r. ; składanie dokumentów, wniesienie opłaty za I semestr nauki oraz dokonanie wpisu: do 9 września 2022 r. do godz. 12:00

 

 1. Kolejne terminy ogłaszania list osób wstępnie zakwalifikowanych publikowane będą na bieżąco, w zależności od wypełnienia limitu. Terminy ogłaszania kolejnych komunikatów będą podawane na liście rezerwowej.
 2. W powyższych terminach dokumenty składane są tylko przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na listę osób wstępnie zakwalifikowanych (strona z wynikami rekrutacji - zobacz tutaj).
  1. Kandydat wstępnie zakwalfikowany, nie oznacza osoby przyjętej na studia!
  2. W momencie złożenia pełnego kompletu dokumentów, otrzymuje wpis na I rok studiów (tj. status osoby przyjętej na I rok studiów, status studenta otrzymuje w czasie uroczystej ceremoni zwanej immatrykulacją).
  3. Wykaz dokumentów - zobacz tutaj
  4. Składanie dokumentów w imieniu kandydata - zobacz tutaj
 3. Dokumenty kandydat składa w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Al. Racławickie 1, Lublin, budynek Collgium Novum (kontatk do Komisji - zobacz tutaj).
 4. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata.

pielęgniarstwo, położnictwo - studia II stopnia

oraz

położnictwo - studai I stopnia tzw. pomostowe

 

2 sierpnia –  20 września 2022 r.* - rejestracja elektroniczna (https://rekrutacja2022.umlub.pl instrukcja rejestracji-zobacz), wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 

* - Przewodniczący WKR może przedłużyć termin rejestracji elektronicznej na I rok studiów

 

Ogłoszenie listy:

 

 • 22 września 2022 r. ; składanie dokumentów oraz dokonanie wpisu: do 27 września 2022 r. do godz. 12:00
 1. Kolejne terminy ogłaszania list osób wstępnie zakwalifikowanych, publikowane będą na bieżąco, w zależności od wypełnienia limitu na danym kierunku studiów. Terminy ogłaszania kolejnych komunikatów będą podawane na liście rezerwowej.
 2. W powyższych terminach dokumenty składane są tylko przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na listę osób wstępnie zakwalifikowanych (strona z wynikami rekrutacji - zobacz tutaj).
  1. Kandydat wstępnie zakwalfikowany, nie oznacza osoby przyjętej na studia!
  2. W momencie złożenia pełnego kompletu dokumentów, otrzymuje wpis na I rok studiów (tj. status osoby przyjętej na I rok studiów, status studenta otrzymuje w czasie uroczystej ceremoni zwanej immatrykulacjją).
  3. Wykaz dokumentów - zobacz tutaj
  4. Składanie dokumentów w imieniu kandydata - zobacz tutaj
 3. Dokumenty kandydat składa w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (kontakt do Komisji - zobacz tutaj).
 4. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem kandydata.

Kontakt

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin

© 2022 ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developed by: inż. Marcin Czochra