Kontakt

Przyszły studencie!
chcemy Ci jak najlepiej pomóc przy wyborze właściwego kierunku, jak i podczas całego procesu rekrutacji. Skorzytaj w pierwszej kolejności z Najczęściej zadawnych pytań FAQ - przejdź tutaj

 

Wydział Lekarski - kierunek lekarski

 

telefon:+48 81448-5083

email: wkr.wlek@umlub.pl

Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin, sala 137 (pierwsze piętro - lewa strona korytarza)

Wydział Lekarsko-dentystyczny

kierunek: lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, elektroradiologia

 

telefon:+48 81448-5082

email: wkr.wld@umlub.pl

Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin, sala 155 (pierwsze piętro - prawa strona korytarza)

Wydział Farmaceutyczny

kierunek: analityka medyczna, farmacja, kosmetologia, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne-nauka i przemysł

 

telefon:+48 81448-5080

email: wkr.wf@umlub.pl

Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin, sala 131 (pierwsze piętro - lewa strona korytarza)

Wydział Nauk o Zdrowiu - studia drugiego stopnia

kierunek: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne

telefon:+48 81448-5085

email: wkr.3wnoz@umlub.pl

Collegium Maximum 20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6, pok. 301 (trzecie piętro)

Wydział Nauk o Zdrowiu - studia pierwszego stopnia

kierunek: pielęgniarstwo, położnictwo, terapia zajęciowa, fizjoterapia

 

telefon:+48 814485086

email: wkr.1wnoz@umlub.pl

Collegium Maximum20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6, sala 113 (pierwsze piętro)

Wydział Biomedyczny

kierunek: dietetyka, biomedycyna

 

telefon:+48 81448-7309

email: wkr.wb@umlub.pl

Collegium Academicum 20-093 Lublin, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, pok. 6 (parter)

Wydział Nauk Medycznych

kierunek: ratownictwo medyczne i psychologia

 

telefon:+48 81448-7509

email: wkr.wnm@umlub.pl 

Collegium Academicum 20-093 Lublin, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, pok. 7 (parter)

 

Pokój numer 11 i 12 - pierwsze piętro, lewa strona korytarza

Czynne w godzinach: 9-15

Aleje Racławickie 1, budynek Collegium Novum, 20-059 Lublin

Telefon: +48 81 448-5073 lub 5076 lub 5079

Email: rekrutacja@umlub.pl

 


Biuro Rekrutacji:

  1. nie przyjmuje dokumentów na studia,
  2. dokumenty należy składać w siedzibie odpowiedniej komisji,
  3. dane adresowe i terminy przyjęć podane są w każdej liście osób wstępnie zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
  4. komisje rekrutacyjne nie przyjmują dokumentów, które zostały przesłane drogą pocztową lub przesyłką kurierską lub zostawione na portierni,
  5. odbiór dokumentów w przypadku rezygnacji ze studiów odbywa się w pokoju właściwej komisji rekrutacyjnej, wzór rezygnacji - pobierz
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5