Kontakt

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na kierunki:

 • lekarski
  telefon: +48 81 448 5083
  email: wkr.wlek@umlub.pl

 • lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, elektroradiologia (studia I i II stopnia)
  telefon: +48 81 448 5082
  email: wkr.wld@umlub.pl

 • analityka medyczna, farmacja i kosmetologia (studia I i II stopnia)
  telefon: +48 81 448 5080 
  email: wkr.wf@umlub.pl

 • pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne (studia II stopnia)
  telefon: +48 81 448 5085 
  email: wkr.3wnoz@umlub.pl

 • pielęgniarstwo i położnictwo (studia I stopnia), fizjoterapia oraz tzw. studia pomostowe na kierunku położnictwo
  telefon: +48 81 448 5086 
  email: wkr.1wnoz@umlub.pl

 • dietetyka, biomedycyna (studia I i II stopnia)
  telefon: +48 81 448 7309
  email: wkr.wb@umlub.pl

 • ratownictwo medyczne i psychologia
  telefon: +48 81 448 7509
  email: wkr.wnm@umlub.pl

 

Biuro Rekrutacji

UWAGA !!

Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów na studia!
Dokumenty należy składać w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej, dane adresowe podane są pod listą osób wstępnie zakwalifikowanych! 

pokój nr 11 (parter) - czynne w godz: 9:00 - 15:00

al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
telefon: +48 81 448 50-73, +48 81 448 50-76, +48 81 448 50-79
email: rekrutacja@umlub.pl
godziny pracy Biura Rekrutacji: 7:15 - 15:15

Biuro Rekrutacji zastrzega sobie prawo nie udzielania odpowiedzi na wiadomości anonimowe.
Podstawa prawna: art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego: Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Kontakt

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin

© 2022 ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developed by: inż. Marcin Czochra