Higiena stomatologiczna

Wymagania przedmiotowe:

do wyboru biologia lub chemia na poziomie rozszerzonym oraz

do wyboru język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów

Liczba godzin dydaktycznych: 2575

Liczba punktów ECTS: 180

Tytuł zawodowy: licencjat

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: przeprowadzania zabiegów profilaktyczno–leczniczych samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej w różnych środowiskach i grupach wiekowych, a także czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, z wykorzystaniem technik komputerowych i specjalistycznych programów stomatologicznych.

Realizowany w trakcie studiów program nauczania obejmuje szkolenie z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomatologicznych przedmiotów kierunkowych. W toku kształcenia student nabywa również kompetencje interpersonalne, między innymi: w zakresie współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów czy radzenia sobie z krytyką i stresem. Student może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych, a także uczestniczyć w licznych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak: warsztaty praktyczne, konferencje naukowe, kursy szkoleniowe i zawody studenckie.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, w celu organizowania i prowadzenia stomatologicznej działalności profilaktyczno-leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z najnowszymi standardami.

 

Po ukończeniu trzyletniego licencjatu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej, możliwe jest dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5