Położnictwo

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów
Liczba godzin dydaktycznych: 4720
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat położnictwa

Warunki rekrutacji: zobacz

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia:

 • przygotowują do sprawowania opieki położniczej, ginekologicznej, neonatologicznej oraz podstaw opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do kobiety i jej dziecka w różnych okresach życia, w tym w szczególności do kobiety ciężarnej i rodzącej oraz będącej w okresie połogu,
 • kształtują umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej,
 • kształtują umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjmowania porodu, wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • są adresowane dla osób odpowiedzialnych, łatwo nawiązujących kontakty, wrażliwych i empatycznych.

Absolwent:

 • jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu,
 • może podjąć naukę na studiach drugiego stopnia.

 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry
Liczba godz. dydaktycznych: 1300
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister położnictwa

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących.


Studia:

 • dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych,
 • kształtują umiejętności organizowania, nadzorowania i podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych,
 • kształtują możliwość wyznaczania obszarów empirycznego poznania i podejmowania badań naukowych.

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, do pracy na stanowisku kierowniczym oraz w administracji państwowej i samorządowej,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych i publikowania otrzymanych wyników. 
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5