Techniki Dentystyczne

Wymagania przedmiotowe: 

do wyboru: biologia lub chemia lub fizyka na poziomie rozszerzonym

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 3 lata - 6 semestrów

Liczba godzin dydaktycznych: 3724

Tytuł zawodowy: licencjat

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia przygotowują do wykonywania zadań w zakresie wykonawstwa uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych jako środków profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych układu stomatognatycznego, zgodnie z współczesną wiedzą techniczno-dentystyczną, w ścisłej współpracy z lekarzem dentystą.

 

Realizowany w trakcie studiów program nauczania obejmuje szkolenie z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomatologicznych przedmiotów kierunkowych. Przedmiotami wiodącymi są przedmioty zawodowe: technika protetyczna, technika ortodontyczna, modelarstwo i rysunek, materiałoznawstwo techniczno–dentystyczne, inżynieria warstwy wierzchniej, konstrukcje protez stałych i ruchomych, technologia ceramiczna, technologia odlewnicza w technice dentystycznej. Student może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych: protetycznym i ortodontycznym, a także uczestniczyć w licznych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak: warsztaty praktyczne, konferencje naukowe, kursy szkoleniowe i zawody studenckie.

 

Po uzyskaniu tytułu licencjata, absolwent ma możliwość podjęcia pracy w zakładach opieki zdrowotnej, w publicznych i niepublicznych pracowniach protetycznych, może prowadzić własną pracownię techniczno-dentystyczną, a także organizować szkolenia zawodowe w zakresie technik laboratoryjnych. Możliwe jest także dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5