Warunki Rekrutacji 2024/2025

 

Podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego lub średnia ocen ze studiów wyższych (drugi stopień).

 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty rekrutacyjne według zasady 1% odpowiada 1 punktowi, niezależnie od poziomu zdawania.

 

B - biologia

CH - chemia

F - fizyka

JO - język obcy nowożytny

JP - język polski

WOS - wiedza o społeczeństwie

 

Kierunek studiów Ilość przedmiotów Wymagane przedmioty Przedmiot preferencyjny Maksymalna ilość punktów Minimalna punktacja z rekrutacji 2023
analityka medyczna 2

obowiązkowo: B(r)

oraz jeden do wyboru spośród:

CH(r) / M(p/r)

biologia - matematyka

200

 

zmiana przeliczania punktów w stosunku do rekrutacji 2023, w której można było uzyskać 400 pkt

93
farmacja 2

obowiązkowo: CH(r)

oraz jeden do wyboru spośród:

B(r) / M(p/r)

chemia - matematyka 68
fizjoterapia 2

obowiązkowo: B(r)

oraz jeden do wyboru spośród:

JO(p/r) / M(p/r)

biologia 220
lekarski 3

obowiązkowo: B(r) i M(p/r)

oraz jeden do wyboru spośród:

CH(r) / F(r)

biologia - matematyka

300

 

osoby nie będą kwalifikowane, jeżeli nie uzyskały łącznie z 3 przedmiotów minimum 150 punktów

251
lekarsko-dentystyczny 248
psychologia 3

obowiązkowo: JP(r)

oraz dwa do wyboru spośród:

B(r) / JO(p/r) / M(p/r) / WOS(p/r)

język polski

300

zmiana przeliczania punktów w stosunku do rekrutacji 2023, w której można było uzyskać 600 pkt

359

 

Osoby legitymujące się maturą:

 1. nową - (matura od 2005 r.) - wynik z egzaminu dojrzałości wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty rekrutacyjne według zasady dla poziomu podstawowego 1% = 1 punktowi, zaś dla poziomu rozszerzonego 1% = 2 punkty,
 2. "starą" (matura przed 2005 r.) - ocena z egzaminu dojrzałości zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne w oparciu o załącznik do Uchwały Senatu - zobacz tutaj. Dopuszcza się możliwość udziału w rekrutacji, w przypadku posiadania oceny z jednego przedmiotu rekrutacyjnego,
 3. międzynarodowa(IB), europejska(IB), zagraniczna - wynik z dyplomu/świadectwa zostanie przeliczony w oparciu o załącznik do Uchwały Senatu - zobacz tutaj.

 

B - biologia

CH - chemia

F - fizyka

JA - język angielski

JO - język obcy nowożytny

 

Kierunek studiów
 
Ilość przedmiotów
 
Wymagane przedmioty
Przedmiot preferencyjny
 
Maksymalna ilość punktów
 
Minimalna punktacja z rekrutacji 2023
 
matura: nowa, IB, EB, zagraniczna "stara"
biomedycyna 3

obowiązkowo: B(r) i JA(r)

oraz do wyboru:

CH(r) / M(p/r)

B i JA

oraz

CH / M

biologia 600 346
dietetyka 2

dwa do wyboru spośród: B(p/r) / CH(p/r) / F(p/r) /  JO(p/r) / M(p/r)

B / CH / F / JO / M 

biologia 400 118
elektroradiologia 2

dwa do wyboru spośród: B(p/r) / F(p/r) / M(p/r)

B / F / M

matematyka 400 73
higiena stomatologiczna 2

jeden do wyboru z tej grupy: B(r) / CH(r)

oraz

drugi do wyboru z tej grupy: JO(p/r) / M(p/r)

B / CH

oraz

JO / M 

biologia 400 76
kosmetologia 2

obowiązkowo B(r)

oraz

jeden do wyboru spośród: CH(r) / M(p/r)

B oraz CH / M biologia 400 155

pielęgniarstwo,

położnictwo,

ratownictwo medyczne,

terapia zajęciowa

2 dwa do wyboru spośród: B(p/r) / JO(p/r) / M(p/r) B / JO / M biologia 400

186

122

79

114

techniki dentystyczne

1

oraz

egzamin manualny (rysunek techniczny zęba oraz wymodelowanie z plasteliny bryły
geometrycznej)

jeden do wyboru spośród: B(r) / CH(r) / F(r)

oraz 

obowiązkowo egzamin manualny

B / CH / F

oraz 

obowiązkowo egzamin manualny

egzamin manualny 400 156

 

 

Na studia drugiego stopnia na kierunek:

 1. biomedycyna mogą ubiegać się osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: biomedycyna, biologia medyczna lub studiów drugiego stopnia na kierunku biotechnologia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski.
 2. dietetyka mogą ubiegać się osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej:

  1. studiów pierwszego stopnia na kierunku: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka, pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, biotechnologia, biologia, chemia, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, żywienie człowieka i ocena żywności,

  2. jednolitych studiów magisterskich na kierunku: lekarskim, farmacja, analityka medyczna, chemia medyczna, fizyka medyczna,

 3. elektroradiologia mogą ubiegać się osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia.

 4. kosmetologia mogą ubiegać się osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia.

 5. pielęgniarstwo mogą ubiegać się osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 6. położnictwo mogą ubiegać się osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku położnictwo.

 

Wymagania:

 1. biomedycyna - konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich oraz dodatkowe kryterium wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
 2. dietetyka - konkurs średniej ocen z całego toku studiów uzyskany na danym kierunku oraz dodatkowe kryterium wynik ukończenia studiów. Do średniej ocen wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. 
 3. elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo - konkurs średniej ocen z całego toku studiów pierwszego oraz dodatkowe kryterium wynik ukończenia studiów. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
 4. kosmetologia - konkurs średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia oraz dodatkowe kryterium wynik z egzaminu dyplomowego. Do średniej ocen nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
Kierunki studiów

Nazwa olimpiady

Uprawnienia

Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia

Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Biomedycyna

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, z Języka Angielskiego, Informatyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Dietetyka

Biologiczna, z Języka Angielskiego, Matematyczna, Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Elektroradiologia

Biologiczna, Fizyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Fizjoterapia, Higiena stomatologiczna, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne, Terapia zajęciowa

Biologiczna, z Języka Angielskiego, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Lekarski, Lekarsko-dentystyczny

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Psychologia

Z Literatury i Języka Polskiego, Biologiczna, z Języka Angielskiego

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Techniki dentystyczne2

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Legenda:

1- laureat Konkursu Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - otrzymuje maksymalną liczbę punktów z następujących przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki, w pozostałym zakresie obowiązuje go postępowanie kwalifikacyjne

2- zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego, nie dotyczy zwolnienia z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne

Kierunki studiów Nazwa olimpiady Uprawnienia
Analityka medyczna, Farmacja, Kosmetologia

Biologiczna, Chemiczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Biomedycyna

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Informatyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Dietetyka, Fizjoterapia, Higiena stomatologiczna, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo medyczne, Terapia zajęciowa

Biologiczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Elektroradiologia

Biologiczna, Fizyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Lekarski, Lekarsko-dentystyczny

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Matematyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Psychologia

Biologiczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego
Techniki dentystyczne2

Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS)1

 

Częściowe zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego

Legenda:

1- laureat Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) - otrzymuje maksymalną liczbę punktów z następujących przedmiotów: chemii lub fizyki lub matematyki lub informatyki, w pozostałym zakresie obowiązuje go postępowanie kwalifikacyjne

2 - zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego, nie dotyczy zwolnienia z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne

na pierwszy rok studiów na rok 2024/2025

 1. uchwała - pobierz plik
  • załącznik do Uchwały - warunki i tryb rekrutacji na studia - pobierz plik
  • załącznik do warunków - zasady przeliczania ocen na pkt kwalifikacyjne - pobierz plik
 1. w sprawie zasad przyjmowania w latach 2023 - 2026 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych - pobierz plik
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania w latach 2023 - 2026 dla kierunku psychologia - zobacz
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania w latach 2023 - 2026 dla kierunku terapia zajęciowa - zobacz
Dodatkowe kompetencje osób kandydujących na studia oraz osób studiujących:
 
W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera na poziomie podstawowym polegająca w szczególności na obsłudze komputera i innych urządzeń takich jak drukarka, skaner oraz umiejętność korzystania z poczty elektronicznej.
 
Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:
 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word)
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel)
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych)
 • portalu studenta
 • innych programów wynikających ze specyfiki kierunku studiów
w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:
 • narzędzi pracy zespołowej (np. Microsoft Teams)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. Moodle).
Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku studiów niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz połączenie z siecią internetową oraz obsługa platform nauczania na odległość (np. Microsoft Office 365, Moodle).
 
Szczegółowe wymagania na poszczególne kierunki studiów wynikają z programów studiów.
 
W ramach  Uczelni działa Uczelniany Zespół ds. Organizacji Kształcenia– jednostka prowadząca działalność w zakresie kształcenia elektronicznego oraz wykorzystania do tego celu technologii internetowych https://zdalne.umlub.pl/
 
Zespół ds. Organizacji Kształcenia przygotowuje odpowiednie instrukcje do obsługi narzędzi e-learningowych dostępne dla studentów na stronie internetowej, objaśniające zasady działania uczelnianych platform do nauki online oraz informacjami m.in. :
-jak utworzyć konto w systemie
-jak znaleźć kurs na platformie
-jak korzystać z kursu
-jak komunikować się z prowadzącym i z pozostałymi użytkownikami kursu
-gdzie znaleźć terminy wykonania zadań, testów
-jak przesyłać pliki do zadań, itd.
 
Kompetencje językowe osób studiujących:
 
Osoba studiująca jest zobowiązana do realizacji wybranego języka obcego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy absolwent studiów pierwszego stopnia jest zobowiązany do wykazania się znajomością języka obcego na poziomie B2, zaś absolwent studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich –  na poziomie B2+.
Na studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+ zapewnia udział w lektoratach.
Studium Praktycznej Nauki Języków umożliwia osobom studiującym osiągnięcie wymaganej biegłości językowej poprzez uczestnictwo w lektoratach.
Osoby studiujące mogą również skorzystać z dodatkowej oferty kursów dokształcających SPNJO.
Osoba studiująca wykazuje osiągniętą biegłość językową poprzez zdanie egzaminu kończącego lektorat na odpowiednim poziomie lub przedłożenie stosownego certyfikatu biegłości językowej.
Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5