Lekarski

Wymagania przedmiotowe:  

obowiązkowo: biologia- poziom rozszerzony i matematyka-poziom podstawowy lub rozszerzony oraz

do wyboru: chemia lub fizyka- poziom rozszerzony.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Opłaty semestralna za studia niestacjonarne: jednorazowo - 18.000 PLN lub 4 raty w kwocie 4.856 PLN

 

Wydział: Wydział Lekarski

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas kształcenia: 6 lat - 12 semestrów

Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5700

Liczba punktów ECTS: minimum 360

Tytuł zawodowy: lekarz

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Kierunek lekarski jest dobrym wyborem jeśli pasjonujesz się biologią, chemią lub fizyką i chcesz zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które pozwolą Ci w przyszłości wykonywać zawód lekarza. Oprócz rozległej wiedzy merytorycznej potrzebna Ci będzie duża empatia w podejściu do pacjenta. Jeśli lubisz i szanujesz ludzi, cechuje Cię pracowitość, odpowiedzialność i wytrwałość, a przy tym chęć nieustannego pogłębiania wiedzy dołącz do społeczności studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Program kształcenia na kierunku lekarskim koncentruje się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej, w tym zasad komunikacji i współpracy z pacjentem oraz pracy w zespole. Studiując na kierunku lekarskim UM w Lublinie:

 • będziesz mieć szansę na zdobywanie wiedzy pod czujnym okiem wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, złożonej z doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem,
 • będziesz mieć możliwość rozwijania kompetencji społecznych w ramach zajęć z Psychospołecznych Aspektów Medycyny już od pierwszego roku studiów,
 • w ramach zajęć praktycznych nauczysz się jak stosować zdobytą wiedzę dla potrzeb diagnostyki i terapii poszczególnych chorób,
 • poznasz nowoczesne metody diagnostyczne oraz terapeutyczne, m.in. z zakresu robotyki.

Dlaczego warto studiować na kierunku lekarskim na Umlub?

 • wysoki poziom kształcenia realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę,
 • kształcenie w oparciu o nowoczesne programy nauczania i standardy europejskie,
 • możliwość udziału w interesujących projektach badawczych i wydarzeniach naukowych,
 • rozwinięta współpraca międzynarodowa z uczelniami i instytucjami Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Austria, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania,
 • dostęp studentów do nowoczesnej aparatury medycznej oraz szerokiej wiedzy praktycznej,
 • możliwość udziału w projektach rozwijających kompetencje istotne z punktu widzenia wybranej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • zapewnienie wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i potrzeb edukacyjnych,
 • nowoczesny kampus,
 • najnowocześniejsze w Polsce Centrum Symulacji Medycznej,
 • bogata oferta Kół Naukowych.

Absolwenci kierunku lekarskiego są aktualnie najbardziej poszukiwaną grupą zawodową, na którą oczekują nie tylko liczne oferty pracy w lecznictwie otwartym i zamkniętym, ale także w wielu dziedzinach związanych z medycyną, np. naukowych czy biznesowych. Absolwent kierunku lekarskiego może poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w ramach specjalizacji medycznych, bądź wybrać drogę naukową, kontynuując swój rozwój w Szkole Doktorskiej. Absolwent UM w Lublinie posiada gruntowną wiedzę i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Jest przygotowany do samodzielnej pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, uczelniach medycznych, instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych, jednostkach sanitarnych i szerzących edukację prozdrowotną.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5