Lekarsko-Dentystyczny

Wymagania przedmiotowe:  

obowiązkowo: biologia- poziom rozszerzony i matematyka-poziom podstawowy lub rozszerzony oraz

do wyboru: chemia lub fizyka- poziom rozszerzony.

 

Zasady rekrutacji 2024: zobacz 

Statystyka z ubiegłych lat: zobacz

 

Wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 5 lat

Liczba godzin dydaktycznych: minimum 5060

Liczba punktów ECTS: minimum 300

Tytuł zawodowy: lekarz dentysta

 

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej stomatologicznej opieki nad pacjentem. W toku kształcenia student zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia chorób jamy ustnej, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Uzyskuje wiedzę na temat przeprowadzania diagnostyki najczęstszych chorób i oceny stanu zdrowia pacjenta, wiedzę w zakresie promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, a także prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników. Nabywa umiejętności przydatne w kierowaniu zespołem stomatologicznym z uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej, podjęciu pracy w placówkach służby zdrowia, a także w prowadzeniu praktyki stomatologicznej. Student może poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych, a także uczestniczyć w licznych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak: warsztaty praktyczne, konferencje naukowe, kursy szkoleniowe i zawody studenckie.

 

Po ukończeniu studiów i otrzymaniu prawa wykonywania zawodu oraz uzyskaniu wysokiej punktacji na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym lekarz może kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz specjalizowania się w wybranej dziedzinie stomatologii.

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, instytutach naukowo-badawczych.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5