Pozostałe informacje

85 zł – na kierunki, na których postępowanie kwalifikacyjne nie obejmuje dodatkowego egzaminu,

100 zł – na kierunek techniki dentystyczne, na który obowiązuje dodatkowy egzamin w formie egzaminu manualnego.

 

UWAGA:

 1. Numer rachunku rekrutacyjnego przeznaczony jest wyłącznie do wnoszenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności.
 2. Numer rachunku zostanie udostępniony w koncie osoby kandydującej, po przeprowadzonym pełnym procesie rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów.
 3. Za postępowanie rekrutacyjne opłatę należy wnosić w terminach elektronicznej rejestracji.
 4. W przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie wpłynie na konto w terminach elektronicznej rejestracji, osoba kandydująca zobowiązana jest dostarczyć dowód wpłaty lub przesłać go drogą elektroniczną - zdjęcie lub skan dowodu.
 5. Opłata rekrutacyjna wniesiona w danym dniu rejestracji elektronicznej, jest księgowana na koncie Uczelni w dniu następnym, w przypadku dokonania wpłaty danego dnia w godzinach wieczornych, opłata jest księgowana na drugi dzień.
 6. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązana jest wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy z nich, ponieważ otrzyma odrębny, inny numer rachunku bankowego dla każdego kierunku.
 7. W przypadku dokonywania opłaty za postępowanie rekrutacyjne drogą elektroniczną, tytuł przelewu musi być dokładnie taki sam, jak tytuł wpłaty na formularzu wydrukowanym z własnego konta rekrutacyjnego.
 8. Zwrot wniesionej opłaty przysługuje w następujących przypadkach:
  1. odstąpienia przez Uniwersytet od uruchomienia kierunku,
  2. dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej,
  3. wniesienia opłaty po terminie.
 9. Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek osoby kandydującej. Zwrotu, o którym mowa w pkt 8 ust. 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto z którego wpłynęła opłata.
 10. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku:
  1. rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia,
  2. nieprzyjęcia na wybrany kierunek studiów,
  3. nieprzystąpienia do egzaminu manualnego,
  4. niespełnienia warunków rekrutacji określonych przez Uniwersytet.

Zarządzenie Nr 54/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez osobę kandydującą na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - zobacz

UWAGA:

 1. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia niestacjonarne zostanie przekazany podczas ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, zgodnie z terminarzem ogłaszania list. Jest to numer, inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat za postępowanie rekrutacyjne.
 2. Osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia, poniższą opłatę za pierwszy semestr wnoszą w całości lub w systemie ratalnym.
 3. Oświadczenie o wyborze ratalnej formy opłaty podstawowej na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - pobierz druk
 4. W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, osoba kandydująca prócz druku rezygnacji - przejdź tutaj. Składa podanie o zwrot wpłaconego czesnego - pobierz

Z tytułu kształcenia studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/2025 na studiach niestacjonarnych podstawowa opłata semestralna może być wnoszona:

a. jednorazowo:

 1. kierunek lekarski – 22500 zł
 2. kierunek lekarsko-dentystyczny- 27500 zł
 3. kierunek pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia – 4300 zł
 4. kierunek położnictwo - studia drugiego stopnia – 5340 zł

b. w systemie ratalnym – 4 raty w semestrze:

 1. kierunek lekarski – 5906 zł 
 2. kierunek pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia – 1129 zł 
 3. kierunek położnictwo - studia drugiego stopnia – 1402 zł 

 

 • Zarządzenie Rektora Nr 69/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie stawek opłat za świadczone przez UML usługi edukacyjne dla studentów polskojęzycznych rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/2025–  zobacz

 

 1. Skierowanie do lekarza medycyny pracy na badania, osoba kandydująca pozyska ze swojego konta rekrutacyjnego założonego podczas procesu elektronicznej rejestracji.
 2. Ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi być dostarczone wraz z kompletem dokumentów. UWAGA: Prosimy o zrobienie kopii zaświadczenia przed złożeniem dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Badania mogą zostać wykonane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, czyli medycyny pracy na terenie całego kraju.
 4. W  trakcie  studiów  osoba przyjęta na pierwszy rok studiów  będzie narażona na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
  • analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki, organiczne, rtęć metaliczna i jej związki nieorganiczne, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym, praca ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym;
  • biomedycyna -  Wydział Biomedyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym;
  • dietetyka - Wydział Biomedyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne o działaniu jak ksylen, toluen, eter naftowy, czynniki biologiczne (gronkowce, entero-bakterie, grzyby pleśniowe), praca przy monitorze ekranowym;
  • elektroradiologia - Wydział Lekarsko-dentystyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, promienie jonizujące, pole magnetyczne wysokiej częstotliwości, praca przy monitorze ekranowym;
  • farmacja - Wydział Farmaceutyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco – drażniącym, rozpuszczalniki organiczne, rtęć metaliczna i jej związki nieorganiczne, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym, praca ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym;
  • fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, pole i promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, wolnozmienne, ekspozycja na czynniki termiczne (ekspozycja na działanie niskich i wysokich temperatur), UV, laserowe, praca przy monitorze ekranowym;
  • higiena stomatologiczna - Wydział Lekarsko-dentystyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym;
  • kosmetologia - Wydział Farmaceutyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne i związki nieorganiczne, praca w wymuszonej pozycji – obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, UV, laserowe;
  • kierunek lekarski - Wydział Lekarski: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, czynniki biologiczne – materiał biologiczny, zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym, praca w wymuszonej pozycji, przy łóżku chorego i stole operacyjnym;
  • kierunek lekarsko-dentystyczny - Wydział Lekarsko-dentystyczny: czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, UV, tlenki azotu, pyły mas plastycznych, wibracje na kończyny górne, praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym, w małym polu widzenia;
  • pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, pole elektromagnetyczne i promieniowanie wysokiej częstotliwości, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym;
  • położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym;
  • produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco – drażniącym, rozpuszczalniki organiczne i związki nieorganiczne, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym, praca ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym;
  • psychologia - Wydział Nauk Medycznych: narażenie na czynniki psychospołeczne, obciążenie psychiczne, stres, długotrwała wymuszona pozycja siedząca;
  • ratownictwo medyczne - Wydział Nauk Medycznych: stres czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina, gazy anestetyczne, praca przy monitorze ekranowym, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, obciążenie wysiłkowe na zajęciach i sprawdzeniach, pole elektromagnetyczne i promieniowanie wysokiej częstotliwości, hałas, wibracje ogólne, zmienne warunki atmosferyczne;
  • techniki dentystyczne - Wydział Lekarsko-dentystyczny: czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, monomery akrylowe, czynniki biologiczne – materiał biologiczny zakaźny, pyły-akrylu, gipsu, stopów metali protetycznych, UV, wibracje na kończyny górne, praca w wymuszonej pozycji ciała, przy monitorze ekranowym;
  • terapia zajęciowa - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki psychospołeczne - stres, czynniki chemiczne - substancje i mieszaniny zawarte w farbach, klejach, środkach dezynfekujących i środkach czystości, czynniki fizyczne - hałas (praca maszyn), długotrwała, wymuszona pozycja ciała, np. klęcząca, pochylona,
  • zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu: czynniki fizyczne, praca przy monitorze ekranowym.

Badania można wykonać nieodpłatnie w następujących ośrodkach na terenie województwa lubelskiego:

 1. Bełżyce – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1, ul. Przemysłowa 44, 24–200 Bełżyce
 2. Biała Podlaska - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlasce, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska 
 3. Biłgoraj – Centrum Medyczne Luxmed, ul. Kościuszki 50, 23–400 Biłgoraj
 4. Bychawa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Piłsudskiego 26/28/30, 23–100 Bychawa
 5. Chełm- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy- Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Lublinie, Oddział w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm
 6. Dęblin – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rynek 14, 08–530 Dęblin
 7. Dęblin – Poradnia Medycyny Pracy Gabinet Otolaryngologiczny, ul. 15 PP Wilków 34 a/9, 08–530 Dęblin
 8. Janów Lubelski – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Zamoyskiego 149, 23–300 Janów Lubelski 
 9. Krasnystaw – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sobieskiego 4, 22–300 Krasnystaw
 10. Kraśnik – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Chopina13, 23–210 Kraśnik
 11. Lublin – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno–Lecznicze w Lublinie – Filia Nr 1, ul. Nałęczowska 27, 20–701 Lublin
 12. Lubartów – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Cicha 14, 21–100 Lubartów
 13. Ludwin-Kolonia – Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Ciuraj-Hanczarek, ul. Obrońców Pokoju 7/10, 21-010 Łęczna
 14. Łęczna – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krasnystawska 52, 21–010 Łęczna
 15. Łuków – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Rogalińskiego 3, 21–400 Łuków
 16. Opole Lubelskie – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4a, 24–300 Opole Lubelskie
 17. Puławy – Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o. o., ul. Generała Fieldorfa „Nila” 10, 24–100 Puławy
 18. Puławy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Bema 1, 24–100 Puławy
 19. Radzyń Podlaski–  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wisznicka 111, 21–300 Radzyń Podlaski
 20. Ryki – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medivita s. c., ul. Warszawska 100, 08–500 Ryki
 21. Zamość – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Zamościu, Al. Jana Pawła II, 22–400 Zamość
 22. Zamość – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Młodzieżowa 6, 22–400 Zamość
 1. Osoby kandydujące nie dostarczają żadnych dokumentów na etapie rejestracji elektronicznej na studia, wyjątek stanową jedynie osoby posiadające maturę zagraniczną, które zobowiązane są w terminie rejestracji na studia to jest do 28 czerwca 2023 roku, dostarczyć na adres e-mailowy Biura Rekrutacji - rekrutacja@umlub.pl skan:
  1. świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalne,
  2. uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z transkryptem ocen i obowiązującą na nim skalą ocen,
  3. jeżeli na świadectwie matury zagranicznej (z wyjątkiem dyplomu IB i dyplomu EB) brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, do świadectwa należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.
 2. Dokumenty, które zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy dołączyć poświadczone tłumaczenie na język polski i uwierzytelnione przez:
  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (zobacz tutaj) lub
  2. osobę zarejestrowaną  jako  osoba  pełniąca  funkcję  odpowiadającą  funkcji  tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie  członkowskim  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA) - stronie  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  lub  państwie  członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument lub
  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny  państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.
 3. Osoby kandydujące, legitymujące się maturą międzynarodową lub europejską uzyskaną w 2023 roku, które w terminie składania dokumentów nie będą posiadać stosownego dyplomu, zobowiązane są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku egzaminu oraz oświadczenia, że przyjmują do wiadomości, iż w przypadku nieprzedstawienia uczelni oryginału dyplomu do dnia 31 sierpnia 2023 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a osoba kandydująca zostanie skreślona z listy osób zakwalifikowanych na studia.
 4. Warunkiem dokonania wpisu na studia (przyjęcia) jest dostarczenie w wyznaczonym terminie do siedziby odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów. Adresy Komisji Rekrutacyjnych - zobacz tutaj.
 5. Komplet dokumentów oraz dokonanie wpisu może być złożone przez pełnomocnika po okazaniu odpowiedniego upoważnienia.
 6. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego osoba kandydująca składa w oryginale. W przypadku osób będących studentami innego kierunku studiów dopuszcza się możliwość złożenia odpisu dokumentu matury, wówczas dołącza się dodatkowo zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta lub inny dokument poświadczający status studenta.
 8. Dokumenty należy złożyć w białej tekturowej wiązanej teczce formatu A4.
 9. Dopuszcza się następujące formy składania dokumentów:
  1. osobiście,
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie - zobacz zakładkę Składanie dokumentów w imieniu osoby kandydującej
  3. przez przedstawiciela ustawowego (rodzic/opiekun prawny) – dotyczy osoby małoletniej - zobacz zakładkę Składanie dokumentów w imieniu osoby kandydującej.
 10. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą, kurierem lub pozostawienie na portierni budynku.
 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z konta kandydata;
 2. dowód osobisty lub paszport – do wglądu;
 3. dokument będący podstawą przyjęcia na studia:
  1. nowa matura – oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości,
  2. „stara matura” – oryginał świadectwa dojrzałości albo oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego,
  3. matura europejska (EB), międzynarodowa (IB) – oryginał dyplomu wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski,
  4. matura uzyskana za granicą (z wyjątkiem dyplomu IB i EB): - oryginał świadectwa lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty:
   • uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg 
    legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938) lub uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji lub zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
   • tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,
   • decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe - w przypadku
    prowadzenia takiego postępowania,
   • zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na 
    świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem na język polski,
   • dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony 
    do tego urząd, wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. dokument potwierdzający uzyskanie: tytułu laureata bądź finalisty olimpiad stopnia centralnego lub medalisty i uczestnika finałów olimpiad międzynarodowych lub laureata konkursów międzynarodowych i krajowych;
 5. zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego przeprowadzonego w innych uczelniach medycznych według standardów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Uczelnia uznaje zaświadczenia od 2021 roku;
 6. oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę małoletnią wraz z odpisem aktu urodzenia do wglądu – dotyczy osoby małoletniej;
 7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 8. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście;
 9. dowód dokonania opłaty podstawowej za pierwszy semestr nauki wniesionej w całości lub w ratach – dotyczy studiów niestacjonarnych;
 10. oświadczenie o wyborze ratalnej formy opłaty podstawowej na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jeżeli dotyczy - pobierz druk
 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia – wydrukowane z konta kandydata;
 2. dowód osobisty lub paszport – do wglądu;
 3. oryginał dyplomu ukończenia studiów odpowiednio pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub drugiego stopnia część A i B (suplement) lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. W przypadku, gdy w terminie składania dokumentów kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, składa wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia;
 4. oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub dyplom matury IB lub EB lub dokument matury zagranicznej lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, zawierający wynik z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym – dotyczy kierunku biomedycyna;
 5. zaświadczenie dla kierunku:
  1. biomedycyna zawierające średnią ocen z całego toku studiów odpowiednio: pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, do którego wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  2. dietetyka zawierające średnią ocen z całego toku studiów odpowiednio: pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, do którego wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz zawierające wynik ukończenia studiów,
  3. kosmetologia zawierające średnią ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, do którego nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz zawierające wynik egzaminu dyplomowego,
  4. elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne zawierające średnią ocen z całego toku studiów, do którego nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz zawierające wynik ukończenia studiów,
  5. produkty farmaceutyczne i kosmetyczne–nauka i przemysł zawierające średnią ocen z całego toku studiów odpowiednio: pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, do którego wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz zawierające wynik egzaminu dyplomowego,
 6. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 7. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście;
 8. dowód dokonania opłaty za pierwszy semestr nauki wniesionej w całości lub w ratach – dotyczy studiów niestacjonarnych;
 9. oświadczenie o wyborze ratalnej formy opłaty podstawowej na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jeżeli dotyczy - pobierz druk.
 1. podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata;
 2. paszport do wglądu;
 3. dokument będący podstawą przyjęcia na studia:
  1. nowa matura – oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości,
  2. „stara matura” – oryginał świadectwa dojrzałości albo oryginał świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego,
  3. matura europejska (EB), międzynarodowa (IB) – oryginał dyplomu wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski,
  4. matura uzyskana za granicą (z wyjątkiem dyplomu IB i EB) – oryginał świadectwa lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo należy złożyć następujące dokumenty:
   • uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938) lub uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa, które nie są stroną Konwencji lub zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
   • tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym,
   • decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe - w przypadku prowadzenia takiego postępowania,
   • zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem na język polski,
   • dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę, którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. dokument potwierdzający prawo do podejmowania przez cudzoziemców studiów prowadzonych w języku polskim bez odpłatności wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski;
 5. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (z wyłączeniem osób, posiadających polską maturę lub studia ukończone w Polsce w języku polskim) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2);
 6. oświadczenie kandydata, że zobowiązuje się do przystąpienia do ubezpieczenia (polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia) niezwłocznie po uzyskaniu wpisu na listę studentów oraz dostarczy jego dowód do właściwego dziekanatu;
 7. dokument potwierdzający uzyskanie: tytułu laureata bądź finalisty olimpiad stopnia centralnego lub medalisty i uczestnika finałów olimpiad międzynarodowych lub laureata konkursów międzynarodowych i krajowych;
 8. zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego przeprowadzonego w innych uczelniach medycznych wg standardów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Uczelnia uznaje zaświadczenia od 2021 roku;
 9. oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę małoletnią wraz z odpisem aktu urodzenia do wglądu – dotyczy osoby małoletniej;
 10. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 11. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście;
 12. dowód dokonania opłaty za pierwszy semestr nauki wniesionej w całości lub w ratach – dotyczy studiów niestacjonarnych;
 13. oświadczenie o wyborze ratalnej formy opłaty podstawowej na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jeżeli dotyczy - pobierz druk
 1. podpisane podanie o przyjęcie wydrukowane z konta kandydata;
 2. paszport do wglądu;
 3. oryginał dyplomu ukończenia studiów odpowiednio pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub drugiego stopnia część A i B (suplement) lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. W przypadku, gdy w terminie składania dokumentów kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, składa wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia;
 4. zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji;
 5. oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał świadectwa dojrzałości i oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub dyplom matury IB lub EB lub dokument matury zagranicznej lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, zawierający wynik z przedmiotu język angielski na poziomie rozszerzonym – dotyczy kierunku biomedycyna;
 6. zaświadczenie:
  • zawierające średnią ocen z całego toku studiów odpowiednio: pierwszego stopnialub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, do którego wlicza się ocenę z pracy dyplomowej 
   i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego – dotyczy kierunku biomedycyna,
  • zawierające średnią ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, do którego nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz zawierające wynik 
   egzaminu dyplomowego – dotyczy kierunku kosmetologia,
  • zawierające średnią ocen z całego toku studiów odpowiednio: pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, do którego wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego – dotyczy kierunku dietetyka oraz produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł,
  • zawierające średnią ocen z całego toku studiów, do którego nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego oraz zawierające wynik ukończenia studiów –
   dotyczy pozostałych kierunków studiów.
 7. tłumaczenie dokumentów wymienionych w ust. 3, 5 oraz 6 na język polski, jeżeli zostały sporządzone w języku obcym;
 8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (z wyłączeniem osób, posiadających polską maturę lub studia ukończone w Polsce w języku polskim), wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
  Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2);
 9. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów;
 10. oświadczenie kandydata, że zobowiązuje się do przystąpienia do ubezpieczenia (polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia) niezwłocznie po uzyskaniu wpisu na listę studentów oraz dostarczy jego dowód do właściwego dziekanatu;
 11. dokument potwierdzający prawo do podejmowania przez cudzoziemców studiów prowadzonych w języku polskim bez odpłatności wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski;
 12. pełnomocnictwo - w przypadku, gdy kandydat nie składa dokumentów osobiście;
 13. dowód dokonania opłaty za pierwszy semestr nauki wniesionej w całości lub w ratach – dotyczy studiów niestacjonarnych;
 14. oświadczenie o wyborze ratalnej formy opłaty podstawowej na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, jeżeli dotyczy - pobierz druk
 1. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.
 2. Dokumenty będące podstawą wpisu na studia składa się w oryginale.
 3. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:
  • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
  • osobę zarejestrowaną, jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument lub
  • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument

Dopuszcza się następujące formy składania dokumentów:

 1. osobiście,
 2. przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo - pobierz.
 3. przez przedstawiciela ustawowego rodzica lub opiekuna prawnego.

W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji na studia, osobę kandydującą może reprezentować:

 1. pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności składa pełnomocnictwo: podpisane przez osobę kandydującą oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem,
 2. przedstawiciel ustawowy rodzic lub opiekun prawny, w przypadku osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia - pobierz. (W przypadku, gdy rodzic/przedstawiciel ustawowy nie jest obecny przy wpisie na studia, podpis na Zgodzie rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie studiów niepełnoletniej osoby kandydującej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie musi być potwierdzony przez notariusza).

 

Osoba kandydująca małoletnia, która nie ukończyła 18 lat, zobowiązana jest złożyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów podpisane przez jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego Do oświadczenia dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli dokument jest wydany w języku innym niż polski, musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 2. Od decyzji WKR służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  1. Wniesienie odwołania przysługuje każdej osobie biorącej udział w procesie rekrutacji.
  2. Odwołanie złożone przed wydaniem decyzji nie będzie rozpatrywane.
  3. Od publikowanych na stronie internetowej list nie przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od otrzymanej decyzji wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną doręczoną w formie pisemnej.
 3. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zobacz lokalizację.

Osoby, które zostały wpisane na listę studentów pierwszego roku studiów na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo oraz położnictwo prowadzone w języku polskim, mogą podjąć studia w języku angielskim. O ile w danym roku akademickim jest prowadzone kształcenie w tym języku. W oparciu o złożony wniosek do Dziekana właściwego Wydziału oraz po wniesieniu opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora - zobacz tutaj - załącznik nr 2.

Rezygnacja ze studiów jest procesem nieodwracalnym.

Może być złożona na każdym etapie trwania procesu rekrutacyjnego to jest do 9 października 2023 roku w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie rezygnacje składa się w siedzibie właściwego dziekanatu.

Rezygnacja może być złożona:

  1. osobiście,
  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie - zobacz zakładkę Składania dokumentów w imieniu osoby kandydującej,
  3. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego używanego przy rekrutacji na odpowiedni adres email Komisji Rekrutacyjnej.

Wzór rezygnacji z podjęcia studiów pobierz

W przypadku studiów niestacjonarnych prócz wyżej wymieniongo druku rezygnacji, składa się podanie o zwrot wpłaconego czesnego - pobierz

Nasza uczelnia oferuje bogaty system stypendialny, który pozwoli Tobie obniżyć koszty studiowania.

 

Prawo do pomocy materialnej masz bez względu na to, czy studiujesz na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych.

 

Istnieją różne formy pomocy materialnej, jakie oferuje ci nasz Dział Spraw Socjalnych Studentów. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów:

 • stypendium socjalne – jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, tzn. jeśli średnia wysokość dochód netto przypadający na jednego członka nie przekracza określonej kwoty. Stypendium przyznawane jest na semestr zimowy (październik – luty) i semestr letni (marzec – czerwiec). Może być zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim, lub na stancji lub gdy brak jest dochodów i osób zobowiązanych do alimentacji i w przypadku braku renty rodzinnej po rodzicach, a także wychowankom domu dziecka lub osobom, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 • stypendium rektora dla studentów - jeśli w poprzednim roku osiągnąłeś wysoką średnią ocen lub miałeś osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. O takie stypendium może ubiegać się także student I roku, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej lub laureatem/finalistą olimpiady stopnia centralnego, a także który jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – możesz otrzymać, jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ,
 • ministra za znaczące osiągnięcia – przyznanie tego stypendium określają przepisy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra,
 • zapomoga – jest to jednorazowe świadczenie, które może być przyznane studentowi , który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, która ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Zdarzenie to dotyczy bezpośrednio studenta lub członka najbliższej rodziny.

Wszystkie ww. świadczenia przyznawane są na wniosek studenta. 

 

Dział Spraw Socjalnych Studentów zlokalizowany jest w Domu Studenta numer 1 przy ul. Chodźki 11. Kontakt z Działem Spraw Socjalnych Studentów - wejdź tutaj

Każdy student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie posiada legitymację studencką.
Legitymacja studencka wydawana jest w formie elektronicznej karty procesorowej.
Na legitymacji umieszczone są między innymi: imię i nazwisko, fotografia, numer albumu.
Wysokość opłaty za legitymację wynosi 22 zł.
Odbiór legitymacji jest możliwy w odpowiednim dziekanacie.
Opłatę za legitymację należy przesłać na indywidualny numer konta, który znajduje się w Portalu Studenta (link tutaj) tytułem: imię, nazwisko, numer albumu, tryb studiów, opłata za legitymację.
Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się co semestr we właściwym Dziekanacie.
Osoby zainteresowane otrzymaniem mLegitymacji proszone są o zastosowanie się do instrukcji znajdujących się w stronie w linku - przejdź

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5