Zaloguj się


Witamy w Systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydata na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie


UWAGA:

 1. Osoby, które posiadają:
  • NOWĄ MATURĘ (egzamin maturalny) – są to osoby, które zdawały egzamin maturalny i uzyskały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wynik tej matury wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.
  • STARĄ MATURĘ (egzamin dojrzałości) – są to osoby, które zdawały egzamin dojrzałości i uzyskały świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 ; 2-5.

 2. w terminach rejestracji elektronicznej kandydaci na wszystkie kierunki nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów,

 3. proces rejestracji składa się z kilku kroków, które muszą być wykonane w sposób ciągły.
  Nie zamykaj okna przeglądarki, dopóki proces rejestracji nie zostanie zakończony poprzez - ZATWIERDŹ DANE,

 4. kandydat ubiegający o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, zobowiązany jest dokonać rejestracji oraz wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy z nich,
  kandydat wtedy otrzyma odrębny numer rejestracyjny oraz numer rachunku bankowego dla każdego kierunku,


Wybierz z poniższej listy rekrutację, w której chcesz wziąć udział:Uniwersytet Medyczny w Lublinie