Produkty Farmaceutyczne i Kosmetyczne

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata - 4 semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 1744

Liczba godzin dydaktycznych: 120

Tytuł zawodowy: magister

Warunki rekrutacji: zobacz

Ulotka kierunku: pobierz

 

Studia z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących.

 

Kierunek Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł to 39 przedmiotów, w tym 3 moduły specjalizacyjne do wyboru: nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, rejestracja leków, badania kliniczne oraz 5 przedmiotów fakultatywnych; 60 godzin praktyk wakacyjnych w hurtowni farmaceutycznej. Po zakończeniu studiów dla najlepszych studentów przewidziany jest wdrożeniowy staż w firmie farmaceutycznej lub kosmetycznej.

 

Dlaczego ten kierunek?
Kierunek Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł to wybór dla Ciebie, jeśli jesteś osobą, która chce związać swoją przyszłość z przemysłem farmaceutycznym lub kosmetycznym. Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia jak badania kliniczne, rejestracja leków, bezpieczeństwo farmakoterapii, kontrola jakości, dopuszczenie do obrotu, czy dystrybucja i marketing to kierunek dla Ciebie.

 

Warto wybrać ten kierunek, ponieważ:

 • studia zaprojektowane zostały we współpracy z przemysłem i wpisują się w potrzeby rynku,
 • w proces dydaktyczny zaangażowani są profesjonaliści zatrudnieni w przemyśle,
 • studia dają możliwość ukierunkowania swoich zainteresowań poprzez wybór modułu specjalizacyjnego,
 • program studiów uwzględnia laboratoria, zajęcia polegające na rozwiązywaniu praktycznych problemów oraz uczenie maszynowe.

 

Studia przygotują Cię do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i badaniem produktów leczniczych i kosmetycznych, a także wyrobów medycznych i suplementów diety. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do obejmowania stanowisk związanych z:

 • kontrolą jakości produktu i rozwijaniem systemu zapewnienia jakości,
 • prowadzeniem dystrybucji produktów i nadzorowaniem systemu dystrybucji,
 • prowadzeniem audytów i kontroli,
 • sporządzaniem dokumentacji produktu w procesie dopuszczania do obrotu,
 • badaniami klinicznymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • monitorowaniem bezpieczeństwa produktów leczniczych po wprowadzeniu ich do obrotu,
 • prowadzeniem badań naukowych nad rozwojem nowych produktów oraz metod ich analizy.

 

Studia przygotują Cię do współpracy w środowisku interdyscyplinarnym z członkami zespołu, specjalistami, kontrahentami i klientami. Zdobyta wiedza pozwoli Ci podejmować decyzje wpływające na jakość, konkurencyjność i bezpieczeństwo produktu. Będziesz gotowy wziąć odpowiedzialność za zadania powierzane na różnych stanowiskach pracy oraz proponować rozwiązania problemów w codziennej praktyce przemysłowej.

Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5