Produkty Farmaceutyczne i Kosmetyczne

Wydział: Wydział Farmaceutyczny

Poziom kształcenia: studia II stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry) z obowiązkową wakacyjną praktyką w hurtowni farmaceutycznej (po 1. roku). Po zakończeniu studiów, dla najlepszych studentów przewidziany jest min. 2 miesięczny staż w firmie farmaceutycznej lub kosmetycznej

Liczba godzin dydaktycznych: 1744

Liczba egzaminów/zaliczeń: 5, w tym egzmain dyplomowy ; 22 zaliczenia z oceną

Liczba przedmiotów: 39 (w tym 3 moduły specjalistyczne: Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, Rejestracja leków, Badania Kliniczne) oraz 5 przedmiotów fakultatywnych. 

 

Kierunek „Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł” to wybór dla Ciebie, jeśli jesteś osobą, która chce związać swoją przyszłość z przemysłem farmaceutycznym lub kosmetycznym. Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia jak badania kliniczne, rejestracja leków, bezpieczeństwo farmakoterapii, kontrola jakości, dopuszczenie do obrotu, czy dystrybucja i marketing to kierunek dla Ciebie.

 

Studia przygotują Cię do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze i kosmetyczne, a także wyroby medyczne i suplementy diety.

 

W toku studiów pogłębisz swoją wiedzę chemiczno-biologiczną zdobytą wcześniej na kierunkach licencjackich lub magisterskich (np. chemia, biologia, biotechnologia, kosmetologia, dietetyka, biomedycyna, technologia żywności, farmacja …) w odniesieniu do takich zagadnień jak zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), kontrola jakości, rejestracja, dopuszczanie do obrotu, czy dystrybucja i marketing. Poznasz również podstawy nauk farmaceutycznych w zakresie działania leku na organizm, co zwiększy umiejętność podejmowania decyzji wpływających na bezpieczeństwo produktu.

 

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i badaniem produktów leczniczych i kosmetycznych, a także wyrobów medycznych i suplementów diety. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do obejmowania stanowisk związanych z:

  1. kontrolą jakości produktu i rozwijaniem systemu zapewnienia jakości,
  2. prowadzeniem dystrybucji produktów i nadzorowaniem systemu dystrybucji,
  3. prowadzeniem audytów i kontroli,
  4. sporządzaniem dokumentacji produktu w procesie dopuszczania do obrotu,
  5. badaniami klinicznymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  6. monitorowaniem bezpieczeństwa produktów leczniczych po wprowadzeniu ich do obrotu,
  7. prowadzeniem badań naukowych nad rozwojem nowych produktów oraz metod ich analizy.
Logo

Rekrutacja

2023/2024

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 (parter), al. Racławickie 1, (Collegium Novum) 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5