Kategoria:   Ogłoszenia

Nowość 2023! - Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne - nauka i przemysł

Wybierając ten kierunek studiów zdobędziesz wiedzę na temat tego jak powstaje dany lek lub kosmetyk, a także jakich wymagają badań i procedur rejestracyjnych.

Kupując lek czy kosmetyk nie wyobrażamy sobie jak długą drogę muszą one odbyć, zanim trafią na nasze półki.

Dodano:   28-02-2023

Autor:   Super Admin

Kupując lek czy kosmetyk nie wyobrażamy sobie jak długą drogę muszą one odbyć, zanim trafią na nasze półki.

Wybierając ten kierunek studiów zdobędziesz wiedzę na temat tego jak powstaje dany lek lub kosmetyk, a także jakich wymagają badań i procedur rejestracyjnych.

Warto wybrać ten kierunek, ponieważ:

 • studia z możliwością dostosowania planu zajęć do osób pracujących,
 • studia zaprojektowane zostały we współpracy z przemysłem, by wyjść naprzeciw potrzebom rynku,
 • studia dają możliwość ukierunkowania swoich zainteresowań poprzez wybór modułu specjalistycznego - nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, rejestracja leków oraz badania kliniczne,
 • w proces dydaktyczny zaangażowani są profesjonaliści zatrudnieni w przemyśle,
 • program studiów jest przyjazny dla osób pracujących,
 • dla najlepszych absolwentów kierunku gwarantowany jest staż w firmie farmaceutycznej lub kosmetycznej.

Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze i kosmetyczne, a także wyroby medyczne i suplementy diety. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do obejmowania stanowisk związanych z:

 • kontrolą jakości produktu i rozwijaniem systemu zapewnienia jakości,
 • prowadzeniem dystrybucji produktów i nadzorowaniem systemu dystrybucji,
 • prowadzeniem audytów i kontroli,
 • sporządzaniem dokumentacji produktu w procesie dopuszczania do obrotu,
 • tworzeniem i przekazywaniem informacji o produkcie,
 • prowadzeniem badań naukowych nad rozwojem nowych produktów oraz metod ich analizy.

Absolwent jest przygotowany do udziału w badaniach klinicznych, w monitorowaniu działań niepożądanych produktów farmaceutycznych i kosmetycznych oraz prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych i kosmetycznych. Ponadto zdobyta wiedza z zakresu działania substancji na organizm, daje umiejętność podejmowania decyzji wpływających na bezpieczeństwo produktu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Logo

Rekrutacja

2024/2025

+48 81448 5073 / +48 81448 5076 / +48 81448 5079
rekrutacja@umlub.pl
Pokój nr 11 -12 (parter), Al. Racławickie 1, (Collegium Novum), 20-059 Lublin
ITEM ITEM RED

© 2012 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5